DurableCASE

Projectduur
oktober '19 tot september'23
Rol HTNL
Deelnemer & disseminatie
Post Thumbnail

Achtergrond

De wereldwijde voedselproducenten staan de komende decennia voor de uitdaging om negen miljard monden te voeden. Dat levert een behoorlijk aantal uitdagingen op voor deze sector. Waar vinden we voldoende handen voor onze voedselproductieprocessen?

Hoe kunnen we zorgen voor goede arbeidsomstandigheden? Denk aan werkzaamheden in zware en potentieel gevaarlijke omstandigheden. Hoe kunnen we voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van gezondheid, hygiëne en duurzaamheid?

In de agrosector komen in hoog tempo robotica oplossingen voor allerhande toepassingen beschikbaar. DurableCASE kijkt naar de kansen die ontstaan als robots kunnen samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld zorgen voor betere bodemkwaliteit, door gebruik te maken van samenwerkende, compacte machines. Ook kunnen samenwerkende machines meer bedrijfszekerheid bieden door taken van elkaar over te nemen, waarmee hygiëne in een stal beter kan worden gewaarborgd. Onder aan de streep leveren deze oplossingen een duurzamer boerenbedrijf op.

Projectdefinitie

DurableCASE start met een goed architectuurontwerp. Daarbij wordt onderzoek gedaan hoe coöperativiteit op een robuuste manier kan worden gerealiseerd. Het project heeft een sterke focus op de toepassing. De gevonden oplossingen worden in de praktijk gevalideerd en gedemonstreerd. In de stal betreft het samenwerkende Lely mestrobots. Op de akker betreft het samenwerkende elektrisch aangedreven machines van Multi Tool Trac. Het doel is om beide toepassingen op de Floriade in 2022 (https://www.floriade.nl/) aan het publiek te tonen. Het project heeft verder tot doel om een ontwikkelmethodiek en een bijbehorende ontwikkelomgeving te publiceren om de ontwikkelde technologie voor coöperatieve robotica voor anderen beschikbaar te maken.

Projectorganisatie

Samen met in totaal 24 partners gaat High Tech NL Robotics de komende jaren aan de slag om oplossingen te ontwikkelen voor samenwerkende robotvoertuigen in de agrosector. Op 1 oktober 2019 vond hiervoor de aftrap plaats van project DurableCASE. DurableCASE staat voor Durable Cooperative Agrobotics Systems Engineering. In het project zullen onder andere boeren, machinebouwers, leveranciers van technologie en software gereedschappen en een aantal kennisinstellingen samenwerken.

HAN Automotive Research is trekker van het project. Dit lijkt vreemd, maar coöperativiteit is in de automotive wereld van groot belang. Denk aan de recente European Truck Platooning Challenge (https://eutruckplatooning.com), waarbij trucks elkaar autonoom op korte afstand volgen. Technologisch lijkt dit sterk op bijvoorbeeld master-slave oplossingen op de akker. Door de soepelere wetgeving is de innovatiesnelheid in de agrosector hoger dan die in automotive. Vandaar het grote belang van dit project voor de aangesloten partijen uit de automotive sector.

Projectpartners

Almende, Altramotive, Bosch Rexroth, Distribute, Erf, Fontys, Haagse Hogeschool, HAN, High Tech NL Robotics, H2Consultancy, Lely Industries, LTO Noord, Maatschap Boon, Multi Tool Trac, RDW, Robovalley, Siemens, TNO, TU Delft, Track32, UT, Verum, VSE en WUR.

DurableCASE is een RAAK PRO project, gesteund door NRPO SIA. Het heeft een looptijd van 4 jaar.

Meer weten over dit project?

Thijs Dorssers
Bekijk profiel
  • Thijs Dorssers
  • Office
  • +31 6 308 54 993
  • thijs.dorssers@hightechnl.nl
  • LinkedIn
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.