Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Durable cooperative agrobotics systems engineering

Post Thumbnail

De inzet van robots als vervanging voor arbeid ligt voor de hand en het perspectief biedt veel mogelijkheden. Vanuit de automotive sector zijn er diverse toepassingen van robots maar toepassing in de landbouw vraagt aanpassing. Eén van de aanpassingen is samenwerking tussen robots.

Autonome volgwagentjes met kisten die hun lading zelf gaan wegbrengen, terwijl een lege wagen aansluit en gevuld wordt? Dat past in het project DurableCase. Want onze Nederlandse landbouw kent meer innovatieve ontwikkelingen dan enige andere economische sector. 

Het project DurableCase (Durable Cooperative Agrobotics Systems Engineering), richt zich op de ontwikkeling van deze volgzame kistenkarren.

Op dit moment rijdt er, naast de oogsttractor, een andere tractor mee met een grote aanhanger die gevuld wordt met bijvoorbeeld de oogst (bijvoorbeeld wortelen). Als deze aanhanger vol is, is het gewicht zo hoog dat de grond ongewenst verdicht wordt. Een oplossing zou dan zijn te gaan rijden met kleinere aanhangers, maar dan moet de volgtractor telkens terugrijden of moeten meer volgtractoren ingezet worden.

Door slim gebruik te maken van een Robot Operating System (ROS) kunnen kleine autonome volgkarren worden ingezet, die zelf bepalen wanneer ze hun lading gaan wegbrengen en dan een andere autonome volgkar laten aanhaken die door de oogsttractor gevuld wordt.

Binnen het project gaan studenten Automotive hier mee aan de slag, zodat het eindresultaat op de Floriade 2022 in Almere gepresenteerd kan worden.


Holland Robotics is een van de partners binnen het Durable Case project. DurableCASE is een RAAK PRO project, gesteund door NWO SiA. Het heeft een looptijd van 4 jaar. Partners in DurableCASE zijn: Almende, Altramotive, Bosch Rexroth, Distribute, Erf, Fontys, Haagse Hogeschool, HAN, Holland Robotics, H2Consultancy, Lely Industries, LTO Noord, Maatschap Boon, Multi Tool Trac, RDW, Robovalley, Siemens, TNO, TU Delft, Track32, UT, Verum, VSE en WUR.

Meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.