Privacyverklaring

Share innovation. Shape tomorrow.

Privacyverklaring

Vereniging High Tech NL (hierna genoemd High Tech NL) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. High Tech NL verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

High Tech NL verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je bedrijf lid is van High Tech NL, je gebruikmaakt van onze diensten, omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat je stakeholder van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• Functie
• Bedrijf

Overige persoonsgegevens die je via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit.

High Tech NL verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als High Tech NL bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt High Tech NL van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

High Tech NL draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

High Tech NL heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door Willem Endhoven, en te bereiken via het e-mailadres info@hightechnl.nl.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.