Agri & Food

De wereldwijde voedselproducenten staan de komende decennia voor de uitdaging om negen miljard monden te voeden. Dat levert een behoorlijk aantal (maatschappelijke) uitdagingen op voor deze sector.

  • Waar vinden we voldoende handen voor onze voedselproductieprocessen?
  • Hoe kunnen we zorgen voor goede arbeidsomstandigheden? Denk aan werkzaamheden in zware en potentieel gevaarlijke omstandigheden.
  • Hoe kunnen we voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van gezondheid, hygiëne en duurzaamheid?

Toppositie

Op dit moment bezet Nederland wereldwijd nog een top 5 positie op het gebied van agrifood. Bovenstaande aspecten zetten de positie van de Nederlandse agri- en foodbedrijven onder druk. Ook is er toenemende concurrentie door landen die agrifood als prioriteit bestempelen en inspelen op de noodzaak om meer, beter en duurzamer te produceren.

Dit alles vraagt om een andere manier van voedselproductie en -verwerking. Samenwerking met de hightechsector en met name de roboticasector is dan ook essentieel voor het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Samen naar een duurzame toekomst

High Tech NL Robotics maakt zich sterk om de verschillende partijen in de roboticasector, agrifoodindustrie en wetenschap aan elkaar te koppelen. Ons doel hierbij robotica- en agrifoodsector structureel met elkaar te verbinden. Alleen door verregaande samenwerking en cross-sectorale innovaties lukt het om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan én om de toppositie die we nu hebben te behouden.

Ondersteunende en faciliterende rol

Als aanjager van dit proces genereert High Tech NL Robotics het momentum om twee verschillende culturen structureel met elkaar te verbinden. Een aantal van deze voorbeelden zijn de participatie in (Europese) projecten op het gebied van robotica in de agrifoodsector. Europese projecten gericht op de agrofood sector vind je op de website van EIP-AGRI.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.