AgroBOTS 2

Projectduur
november '23 tot eind '26
Rol HTNL
Penvoerder
Post Thumbnail

Achtergrond

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. Desalniettemin staat de agrarische sector onder druk. De primaire sector heeft een groeiende bevolking te voeden, die bovendien steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van voedsel. Landbouwgrond wordt schaarser en de regelgeving en marktwensen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden steeds strenger. Een tekort aan arbeidskrachten maakt de uitdaging compleet.

Gelukkig is er een kansrijke oplossing in beeld. Robotica en intelligent datagebruik bieden de mogelijkheid het werk van de teler te automatiseren, optimaliseren en op te waarderen. Bijvoorbeeld door een robot onkruid te laten verwijderen. Of door op basis van data proactief sturing te geven aan het teeltproces. Om hiertoe te komen is echter het nodige ontwikkelwerk nodig en zijn praktijkervaringen onmisbaar.

De afgelopen jaren zijn in het AgroBOTS-project belangrijke stappen gezet. Robotica-oplossingen zijn ontwikkeld en gedemonstreerd, en genieten veel belangstelling vanuit de agrarische praktijk. Desalniettemin zijn er nog altijd hordes te nemen, als het gaat om een brede implementatie van agro-robotica. In AgroBots2 bouwen we verder aan de landbouwtransitie die in gang is gezet. Door in nóg meer gebruikssituaties de kracht van robotica te laten zien. Met én voor de teler.

Projectdefinitie

In dit project bundelen agrarische partijen, techbedrijven en netwerkorganisaties dan ook hun krachten: een cross-over tussen twee belangrijke Zuid-Nederlandse sectoren. Zo werken we aan autonoom wieden in de groenteteelt, monitoren van luis in de pootaardappelteelt, detecteren van ziekten in de bollenteelt, sorteren van chrysantenstekken en verpakken en presenteren van champignons. We streven hierbij naar ‘verbinding’ en gaan versnippering graag uit de weg. We starten een nieuw project, maar bouwen vooral voort op al bestaande initiatieven in de AgroBOTS-community. Samenwerking wordt opgezocht, kennis wordt gedeeld en de markt wordt in gezamenlijkheid versterkt. Zo realiseren we niet alleen financiële winst, maar ook duurzaamheidswinst.

Ontwikkeling en demonstratie in de praktijk van vijf robotoplossingen voor een variëteit aan agrarische toepassingen in diverse teelten:

  • Het autonoom wieden in de groenteteelt
  • Het monitoren van luis in de pootaardappelteelt
  • Het detecteren van ziekten in de bollenteelt
  • Het sorteren van chrysantenstekken
  • Het verpakken en presenteren van champignons

Voor meer informatie over deze vijf robotoplossingen bezoek de agrobots.community website.

Projectorganisatie

In dit AgroBOTS 2-project bouwen we daarom verder aan de AgroBOTS community en realiseren we demonstratieve roboticatoepassingen voor doelgroepen die zich in het eerste project nog onvoldoende herkenden zoals de paddenstoelenteelt. De groenteteelt, bollenteelt en akkerbouw als grote Nederlandse tuinbouwsectoren komen uiteraard ook in dit project aan bod. Daarnaast laten we zien dat roboticatoepassingen voor de ene situatie, met wat doorontwikkeling, aan te passen zijn voor een breder gebruik. Voortbouwend op de wiedrobot voor peen wordt in dit project een modulaire wiedrobot ontwikkeld, die gedemonstreerd wordt in de uienteelt. Tot slot demonstreren we, in een demonstratieproject gericht op luis, hoe robots dankzij kunstmatige intelligentie méér kunnen dan de huidige technologie. Alle demonstratieprojecten worden uitgevoerd i.s.m. een gebruiker en getest en gedemonstreerd in de praktijk.

Projectpartners

High Tech NL Robotics (Eindhoven), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (Tilburg), Brom Mechatronica (Valkenswaard), FieldWorkers (Etten-Leur), GTL Europe Engineering B.V. (Venlo), Nesco Champignons (Sint-Oedenrode), High Tech Alliance (Schijndel), Blue Turtle Development (Breda), RapAgra BV (Breda)

Agrobots.community

Het AgroBOTS 2 -project is een samenwerkingsverband tussen agrarische partijen, techbedrijven en netwerkorganisaties gericht op de ontwikkeling en implementatie van robotica en data gestuurde oplossingen in de agrarische sector. Door praktijkgericht onderzoek en demonstraties wil het AgroBOTS platform de mogelijkheden van agro-robotica tonen en de transitie naar een duurzame en rendabele landbouw versnellen.

Actualiteiten, interessante artikelen en bijeenkomsten zijn te volgen via de AgroBOTS LinkedIn pagina of de agrobots.community website.

 

AgroBOTS wordt mede mogelijk gemaakt door:
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincies Noord-Brabant in het kader van OPZuid. 

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.