ZorgBOTS

Projectduur
maart '23 tot februari '26
Rol HTNL
Penvoerder
Post Thumbnail

Achtergrond

De zorg staat onder druk. Met een rijzende zorgvraag en een nijpende krapte op de arbeidsmarkt, staat buiten kijf dat verandering nodig is om het werk het hoofd te kunnen blijven bieden. Dit inzicht heeft de sector zelf ook: inzet van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is dat het aandeel mensen in de zorg niet verder mag stijgen dan 1 op de 6 werkenden. Technologie biedt hier een uitkomst. Robotica maakt het mogelijk het werk te ondersteunen, vergemakkelijken of in het geheel over te nemen. Bijvoorbeeld in randtaken, zoals door een robot goederen van de ene naar de andere plaats te brengen. Of in het hart van de zorg, door een robot in te zetten om patiënten en cliënten te wassen en verzorgen. Zo biedt robotica ruimte voor (meer) persoonlijke zorg. Dat zal ZorgBots laten zien en ervaren.

Robotica maakt de zorg efficiënter en biedt mogelijkheden voor meer persoonlijke zorg. Door niet-patiëntgebonden taken over te nemen, kan de zorgmedewerker meer focus leggen op ‘zorg aan het bed’. Robotica die door de patiënt zelf gebruikt kan worden, biedt -zoals reeds toegelicht- meer zelfredzaamheid en eigen regie.

Samen met digitaliseren kunnen technologische ontwikkelingen een oplossing bieden om complexere zorgvraagstukken aan te pakken. Enkele van deze technologische ontwikkelingen worden nu al gebruikt, met name in het buitenland, om de werkdruk van artsen te verlichten én om de patiënten betere zorg aan te bieden.

Projectdefinitie

Hoewel robotica in vele sectoren het werk al vergemakkelijkt en ondersteunt, is de Nederlandse zorgsector vooralsnog terughoudend. Nu de noodzaak groeit, en landen om ons heen al goede stappen zetten, is het moment daar om de adoptie van robotica in de Nederlandse zorg een boost te geven.

Door ZorgBOTS stimuleren we de toepassing van robotica in de zorgpraktijk. Dit door met twee sterke voorbeelden aan zoveel mogelijk belanghebbenden te laten zíen wat de potentie van zorgbots is. De beoogde concrete resultaten zijn daar direct aan gerelateerd:

  • Ontwikkeling en (virtuele) demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor het wassen van patiënten/cliënten
  • Ontwikkeling en demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor logistieke taken
  • Communicatie en disseminatie om zoveel mogelijk belanghebbenden te informeren

Het doel van dit project is het stimuleren van de toepassing van robotica in de zorgpraktijk. Met de achterliggende ambitie de werkdruk van zorgpersoneel te verlagen en de sector in staat te stellen het hoofd te bieden aan de groeiende zorgvraag; en meer gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden aan patiënten in ziekenhuis of langdurige zorg.

Projectorganisatie

Om dit project mogelijk te maken, is en blijft samenwerking tussen verschillende partijen dé sleutel om tot een succesvol resultaat te komen. Er zijn binnen dit project partners vertegenwoordigd met een variëteit aan expertises. Vanuit (mkb-)technologiebedrijven, zorginstellingen en ziekenhuizen, netwerkorganisaties en kennisinstellingen wordt kennis en kunde gedeeld. Dit is het begin van een groeiende zorgbots-community.

Projectpartners

High Tech NL Robotics (Eindhoven), Mijzo (Waalwijk), High Tech Alliance (Schijndel), TNO Healthy Living (Leiden), Starnus Technology B.V. (Eindhoven), Venamics (Oeffelt), Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven), CIC (Care Innovation Center West-Brabant, Roosendaal), Breda Robotics (Breda), ondersteund door Berenschot.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

 

Meer weten over dit project?

Thijs Dorssers
Bekijk profiel
  • Thijs Dorssers
  • Office
  • +31 6 308 54 993
  • thijs.dorssers@hightechnl.nl
  • LinkedIn
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.