Assisted Cleaning Robot

Projectduur
1 april '22 tot 31 juli '24
Rol HTNL
Projectpartner
Post Thumbnail

Achtergrond

De schoonmaakbranche staat voor een uitdaging: een hoge werkdruk leidt ertoe dat gebouwen dagelijks onvoldoende gereinigd worden. Dit probleem wordt versterkt door een krappe arbeidsmarkt en het fysiek zware handwerk dat schoonmaken met zich meebrengt. Om deze problemen aan te pakken, wordt er gezocht naar innovatieve oplossingen, waarbij technologie, met name schoonmaakrobots, een veelbelovende rol spelen.

Projectdefinitie

Het project ‘Assisted Cleaning Robots (ACR)’ richt zich op het integreren van robottechnologie in het schoonmaakproces. Het doel is niet alleen om robots optimaal te laten ondersteunen, maar ook om naadloos te laten samenwerken met menselijke arbeidskrachten. Deze ambitie vraagt om een nauwkeurige afstemming op technologisch vlak, rekening houdend met gebruikers en de diversiteit van werkomgevingen.

Het hart van dit project omvat verschillende hoofddoelen:

 • Onderzoek naar het huidige schoonmaakproces in kantooromgevingen.
 • Identificeren en formuleren van use-cases en business cases voor het gebruik van robots in gebouwreiniging.
 • Opstellen van procesbeschrijvingen voor een efficiënt schoonmaakproces waar mens en robot elkaar versterken.
 • Ontwikkelen en verbeteren van robots die effectief binnen dit proces kunnen opereren.
 • Valideren en verfijnen van het proces door middel van praktijktests met diverse robots op representatieve locaties, gevolgd door lessen voor verdere verbeteringen.

Dit onderzoek draagt bij aan en sluit aan bij verschillende topsectoren en Key Innovation Areas (KIA’s):

 • Topsector High Tech Systems en Materialen: De ontwikkeling en inzet van geavanceerde robotica kunnen nieuwe high tech industrieën in Nederland stimuleren.
 • KIA Sleuteltechnologieën: Het onderzoek sluit aan bij vragen over effectieve samenwerking tussen robots en mensen, evenals innovatief gebruik van sensoren en actuatoren.
 • KIA Maatschappelijk verdienvermogen: Het project focust op maatschappelijke innovatie door te onderzoeken hoe nieuwe innovaties sneller toepasbaar kunnen zijn, waarbij probleemgerichte innovatie, een mix van oplossingen en gebiedsgerichte ontwikkeling centraal staan.

Het uiteindelijke doel van het Assisted Cleaning Robots-project is niet alleen om de schoonmaakbranche te transformeren met geavanceerde technologieën, maar ook om een model te bieden voor effectieve samenwerking tussen mens en robot binnen verschillende werkgebieden. Dit initiatief kan niet alleen de werkdruk verlichten, maar ook een nieuwe weg banen voor de toekomst van de schoonmaakindustrie.

Projectorganisatie

Samenwerking vormt de kern van het ACR-project, waarbij Fontys Hogeschool Engineering, Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek, de Haagse Hogeschool, schoonmaakorganisaties CSU en Hectas, toeleveranciers van schoonmaakrobots, nationaal samenwerkingsverband Holland Robotics, en brancheorganisatie Schoonmakend Nederland de handen ineenslaan. Dit tweejarige initiatief, gestart op 1 april 2021, streeft naar het definiëren van nieuwe schoonmaakprocessen en het ontwikkelen van technologieën die de menselijke factor in het oog houden.

Partners

Bij de samenstelling van het consortium is bewust gekozen voor een combinatie van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met inzet van diverse disciplines:

 • (Mkb-)bedrijven als ontwikkelaar, technische consultancy, toeleverancier en eindgebruiker: CSU, Vebego, Nexaro, HIT, Marometec, Probotics AGV Systems, Loop robots, Pentacon en PrimeVision.
 • Hogescholen: Fontys Hogeschool Engineering (penvoerder), Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek en De Haagse Hogeschool met kennis over robotica, logistiek en procesontwikkeling, sensoring en dataverwerking.
 • Nationaal samenwerkingsverband High Tech NL Robotics (voorheen Holland Robotics) en brancheorganisatie Schoonmakend Nederland (voorheen OSB: Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) met kennis over de wensen van schoonmaakbedrijven in Nederland en toegang tot een netwerk van roboticabedrijven en schoonmaakbedrijven.
Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiering van Regie-orgaan SIA.

Meer weten over dit project?

Elvis Bajric
Bekijk profiel
 • Elvis Bajric
 • Office
 • +31 6 199 12 193
 • elvis.bajric@hightechnl.nl
 • LinkedIn
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.