MKB Robotiseert

Projectduur
april '20 tot april '23
Rol HTNL
Initiator & aanjager
Post Thumbnail

Achtergrond

Gebrek aan kennis en scholingsmogelijkheden voor ondernemers en medewerkers binnen MKB-bedrijven is één van de belangrijkste redenen dat de inzet van robotica in de MKB-sector achterblijft. Om succesvol en concurrerend te blijven in de toekomst is het echter essentieel voor deze bedrijven om stappen te zetten in de digitale transitie en productieautomatisering. We zien dat veel medewerkers uit MKB-bedrijven door gebrek aan tijd en gebrek aan goed overzicht voor praktische scholingsmogelijkheden nu voornamelijk kennis opdoen ‘uit de boeken’. Volgens onze analyse is de doelgroep echter veel meer gebaat bij een meer praktische vorm van leren. Dit middels een innovatieve leeromgeving met aanbod van workshops, kennis- en inspiratiesessies en demonstratieprojecten met de betrokken robotica fieldlabs in Roermond en Breda.

Projectdefinitie

Waar Nederland op innovatief gebied vooroploopt in de ontwikkelingen op roboticagebied, blijft in de praktijk de toepassing van robotica binnen de MKB-sector achter. Dit kan op termijn een serieus probleem opleveren voor de concurrentiepositie van veel bedrijven. Veel MKB-bedrijven hebben onvoldoende kennis van de mogelijkheden en toepassingen van robotica binnen hun organisatie. De huidige robots zijn namelijk al lang niet meer alleen inzetbaar voor grote bedrijven, maar zijn zowel financieel én praktisch te gebruiken binnen MKB-omgevingen.

Om het MKB meer bekend te maken met de mogelijkheden én het gebruik van robotica heeft High Tech NL Robotics samen met partners Breda Robotics, Fieldlab Robotics, Fontys, Avans Hogescholen, Gebrema, Newton en Sensor Partners de handen in elkaar geslagen in het project MKB Robotiseert.

Projectorganisatie

Binnen MKB Robotiseert kunnen bedrijven op praktische en laagdrempelige wijze kennismaken met de verschillende mogelijkheden en toepassingen van robotisering. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling en scholing van medewerkers binnen de organisaties.

Thijs Dorssers, manager High Tech NL Robotics,: ‘Het is belangrijk dat werknemers leren hoe ze met robots moeten (samen)werken. We willen met dit project bedrijven inspireren en aanzetten om hun medewerkers te gaan bijscholen op het gebied van robotisering. Dit gaan we doen door het aanbieden van praktische workshops, kennissessies, demonstraties in Fieldlabs en het realiseren van een innovatieve leeromgeving. Dit alles specifiek gericht op het MKB in Nederland.’

Het project heeft een looptijd van twee jaar en heeft onlangs de titel ‘Het beste MKB!dee 2021’ gewonnen, uitgereikt namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Mona Keijzer.

Partners

High Tech NL Robotics, Breda RoboticsFieldlab Robotics, FontysAvans hogescholen, Gebrema, Newton en Sensor Partners

Bezoek de MKB Robotiseert website.

Meer weten over dit project?

Elvis Bajric
Office
Bekijk profiel
  • Elvis Bajric
  • Office
  • +31 6 199 12 193
  • elvis.bajric@hightechnl.nl
  • LinkedIn
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.