Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Mid-year review: verbinden, aanjagen en samenwerken

Post Thumbnail

Op 21 juni jl. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van High Tech NL gehouden, bij lidbedrijf DEMCON. Bekijk alle stukken. De jaarvergadering was een mooie aanleiding voor een mid-year review van managing director Willem Endhoven. Lees hieronder de highlights:

Verbinden, aanjagen en samenwerken

Endhoven: “High Tech NL staat voor het verbinden van de hightechsector, samenwerking bevorderen en het aanjagen van innovatie. Het team van High Tech NL spant zich hiervoor op diverse manieren in, onder andere als Innovatiemakelaar. Een belangrijke rol waarbij wij in de eerste helft van 2018 158 keer als matchmaker concrete verbindingen hebben gelegd voor leden. Ook de netwerkbijeenkomsten zijn van belang bij het verbinden van de leden. Gemiddeld twee keer per maand organiseren wij zo’n bijeenkomst en dan ook zoveel mogelijk bij de leden op locatie.”

Meer weten over de Innovatiemakelaar?

Neem contact op met Femke Roos

Internationale samenwerking
“Om ook samenwerking in en met buitenlandse organisaties te bevorderen, zijn wij actief betrokken bij diverse internationale netwerken, zoals het cluster Silicon Europe en het Innovatie Attaché Netwerk. Daarnaast zijn wij partner in Europese projecten. Zo kunnen wij inmiddels terugkijken op een aantal succesvolle Europese samenwerkingen die innovatie aanjagen op het gebied van semiconindustrie en cyber physical systems. Meer dan 50 bedrijven hebben geprofiteerd van ons internationale netwerk waarbij deuren zijn opengegaan die anders gesloten waren gebleven. Verderop in 2018 zijn wij voornemens bezoeken te organiseren aan technologiecentra van onze Europese partners. En recentelijk is het COTEMACO-project van start gegaan. Een Interreg project op gebied van collaborative robotica in de agrifoodsector.”

Meer weten over de internationale connecties en ambities van High Tech NL?

Ben van der Zon is hiervoor de juiste gesprekspartner

Langetermijninnovatie

“Om de Nederlandse hightechsector toekomstbestendig te maken – en houden – heeft High Tech NL naast de directe matchmaking ook een focus op langetermijninnovatie. Aandacht vragen voor (nieuwe) technologiëen zoals integrated nano-fotonica, green micro-nano electronics, metrologie of AI/Machine Learning/Deep Learning, en bijdragen aan de verdere ontwikkeling en embedding van deze technologieën. Hierbij hoort ook langetermijninvestering. Ik span me in om hiervoor vraag en aanbod bijeen te brengen.”

Getriggerd door het topic langetermijninnovatie(financiering)?

Sparren met Willem Endhoven

Human Capital Agenda

“Zonder mensen geen innovatie. De andere belangrijke pijler van High Tech NL is de zogeheten Human Capital Agenda. Een landelijke en topsectorbrede actieagenda die ervoor moet zorgen dat we over voldoende gekwalificeerd technisch talent kunnen beschikken. Dit doen wij voornamelijk in samenwerking met de topsectoren, maar we coachen bijvoorbeeld ook de young professional boards van zes grote hightechbedrijven bij hun samenwerking.

Op het gebied van de Human Capital Agenda is de uitdaging bekend. De komende jaren gaat een groot aantal ervaren krachten met pensioen, terwijl de autonome groei een extra aantal werkenden zou kunnen gebruiken. Naast dit structurele tekort zijn er zorgen om omscholing naar nieuwe vaardigheden en de impact die digitalisatie heeft op alle werkenden en niet werkenden. Dit tekort / deze discrepantie moet worden opgevangen door aanvullend onderwijs, werving in het buitenland en andere maatregelen.”

Wilt u weten welke rol High Tech NL hierin speelt?

Coen de Graaf is Program Director Human Capital

Holland Robotics

“In 2017 is Holland Robotics ontstaan. Voortgekomen uit de wens van de industrie heeft High Tech NL werk gemaakt van drie speerpunten: één gezicht vormen naar het buitenland, de community herenigen en activeren, en een nationale R&D-agenda opzetten die moet leiden tot diverse onderzoeksprojecten. In 2018 krijgt Holland Robotics ook een rol bij robotica-opleidingen en in internationale roboticaprojecten (op gebied van agrifood, flex manufacturing en medische robotica).”

Kijk voor meer informatie over Holland Robotics op www.hollandrobotics.com.

Of neem contact op met projectleider Thijs Dorssers

Teamwork

“Succesvol samenwerken is een sterkte van de Nederlandse hightechindustrie. High Tech NL spant zich in om deze sterkte maximaal uit te nutten, in binnen- en buitenland. Wilt u ook succesvol samenwerken en innoveren, nu en in de toekomst? Het team van High Tech NL staat voor u klaar!”

Met vriendelijke groet,

Willem Endhoven

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.