Silicon Europe

Silicon Europe

High Tech NL is partner van de Silicon Europe Alliance. Dit komt voort uit de samenwerking tussen de clusters na de afronding van het Silicon Europe project eind 2015. Naast de zes Silicon Europe partners uit het project is de Alliance uitgebreid met nog zes Europese clusters die actief zijn in het veld van de micro- en nanoelectronica. De Silicon Europe Alliance bestaat nu uit de volgende clusters: Silicon Saxony, DSP Valley, Minalogic, High Tech NL, ME2C, Business Cluster Semiconductors Netherland, Distretto, MIDAS, GAIA, NMI, mi-cluster en SCS Cluster.

Website Silicon Europe

Nieuwsbrief

Samenwerking en kennisoverdracht

Ben van der Zon van High Tech NL: “De actielijnen richten zich op kennisoverdracht tussen bedrijven in verschillende landen, maar ook tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Ook gaat de aandacht uit naar het meer betrekken van MKB-bedrijven bij grote Europese pro­jecten, inclusief funding mogelijkheden. Daarnaast bekijkt Silicon Europe hoe de nano- en micro-industrie buiten Europa aan de man kan worden gebracht.” Hoewel de samenwerking tussen clusterorganisaties binnen Europa nog niet altijd evident is, wist Silicon Europe in korte tijd al flinke resultaten te boeken.

Lees het artikel ‘Silicon Europe goes worldwide’ 

EU-Taiwan Event on Industry of the Future

Op 26 en 27 juni 2017 organiseerden de European Commission, de European Cluster Collaboration Platform en Silicon Europe gezamenlijk het EU-Taiwan Event on Industry of the Future in Brussels.

Meer over het EU-Taiwan event

European Week Taiwan

Als eerste activiteit binnen de samenwerking werd in mei 2016 een missie naar Taiwan georganiseerd om bedrijven uit Europa en Taiwan bij elkaar te brengen, de European Innovation Week. Het doel van de missie was relaties opbouwen die mogelijk kunnen leiden tot samenwerking.

Meer over de European Innovation Week 

Contact

Wilt u meer weten over Silicon Europe Worldwide? Neem dan contact op met Ben van der Zon via 088 – 555 43 33 of ben.van.der.zon@hightechnl.nl en kijk op de website van Silicon Europe Worldwide.

Delen: