Efficiëntere samenwerking mens en machine in voedselverwerking

De veranderingen in de maatschappij vragen om antwoorden. Antwoorden op vragen als: “Waar vinden we voldoende handen voor onze voedselproductieprocessen?”, “Nemen robots ons werk over of gaan we met robots samenwerken en laten we hen het monotone, zware en gevaarlijk werk doen?”. Op het gebied van gezondheid en duurzaamheid worden de eisen voor (de verwerking van) ons voedsel steeds strenger; qua hygiëne, maar ook qua personificatie en traceability.

High Tech NL partner in Europees Interreg project COTEMACO

Allemaal vragen die onderdeel vormen van het nieuwe innovatieproject COTEMACO. Hierin gaat High Tech NL (/Holland Robotics) samen met Food Tech Brainport, aan de slag met MKB-bedrijven en kennisinstellingen. In een demonstratiefabriek worden verschillende voedselverwerkingsprocessen gedemonstreerd waarin medewerkers en robots optimaal en kosteneffectief gaan samenwerken. Projectleider van dit Interreg project is Flanders Make.

Bedrijven worden uitgenodigd om nieuwe productieprocessen te ontwikkelen en demonstrators te bouwen die als voorbeeld kunnen dienen voor de hele agrarische bedrijfstak. De deelnemende bedrijven worden tevens ondersteund tijdens de implementatie van  samenwerkende robots binnen hun eigen bedrijfsomgeving

Dit project past ook mooi in het programma ‘High Tech to Feed the World (HT2FtW)’ waarin hoogwaardige technologie wordt toegepast om de Nederlandse agrarische sector klaar te stomen voor de volgende eeuw.

Persbericht kick-off COTEMACO

Contact

Wilt u meer weten over dit project of heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met Ben van der Zon, Program Manager Technology Projects bij High Tech NL: ben.van.der.zon@hightechnl.nl of 06 – 153 848 50.

Kijk voor meer projectinformatie tevens op:
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/cotemaco-increased-nwe-competitiveness-through-efficient-man-machine-collaboration

Media

Naar overzicht
Delen: