Leren van en met elkaar in een boeiend netwerk van hightechbedrijven

Een community professionals voor nu en straks

High Tech NL heeft voor leden een community gevormd van young professionals uit de hightechsector: de HYP’s (HTNL Young Professionals).

Hoger opgeleiden vanuit alle disciplines, zowel technisch als niet technisch, worden regelmatig in de gelegenheid gesteld kennis te maken met elkaar en om met elkaar van gedachten te wisselen. In een boeiend hightechbedrijf met interactieve programma’s en rond actuele thema’s. Daarnaast organiseert High Tech NL een maal per jaar een leerzame meerdaagse studiereis naar aangrenzende kennisregio’s in ons omringende landen.

Deelnemen

Meer weten

Neem voor meer informatie over het HYP-programma contact op met Willem Endhoven, Managing Director High Tech NL, willem.endhoven@hightechnl.nl of 088 – 555 43 33.

Verhalen van Young Professionals

Af en toe zoeken we een ervaren Young Professional op. Lees het verhaal van Jitske Fastenau, die na een periode bij Vanderlande Industries haar eigen bedrijf Brick Method startte.

Delen: