Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Ondersteuning van de zorg met een Emotie Intelligente Zorgrobot

Een proeftuin voor AI-gebaseerde interventiestrategieën voor gepersonaliseerde zorg

Veel mensen met dementie of een verstandelijke beperking vertonen onbegrepen gedrag, zoals controleverlies, zelfbeschadiging of apathie. Stress is een belangrijke oorzaak, cliënten kunnen dit echter niet altijd goed uiten. Daarnaast neemt de zorgvraag door demografische ontwikkelingen alleen maar toe. Met de Emotie Intelligente Zorgrobot kan er eerder en beter worden geanticipeerd op stress bij cliënten. De inzet van een autonome zorgrobot leidt tot meer persoonsgerichte zorg, waarmee complexe situaties kunnen worden voorkomen en de werkdruk bij de zorgmedewerkers kan worden verlaagd. Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijke stappen in de zorgtransitie. Zorg is en blijft mensenwerk en daarom staat de menselijke maat binnen dit project centraal.

Technologie en digitalisering in de zorg
Digitalisering en zorgtechnologie worden gezien als belangrijke oplossingsrichtingen in de zorgtransitie. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat. Een zorgrobot kan nooit een zorgmedewerker vervangen, maar moet een verlengstuk zijn. Technologie moet goed samenwerken met cliënten, zorgmedewerkers en naasten.

Emotie intelligente zorgrobot
Mentech heeft de HUME ontwikkeld, een slim sensorplatform om spanningsopbouw vroegtijdig te detecteren. Hiermee krijgen zorgmedewerkers beter zicht op de emotie van de cliënt en krijgen cliënten met onbegrepen gedrag een stem. Zorgrobot Sara beschikt over diverse op-maat gemaakte modules waarmee Sara kan helpen bij persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding. Door emotieherkenning en persoonsgerichte interventies te integreren, wordt een autonome emotie-intelligente zorgrobot gerealiseerd. Deze robot kan tal van sociale functies autonoom vervullen, afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt en zijn/haar/hun gemoedstoestand. Voor grootschalige implementatie moet de zorgrobot ook een integraal onderdeel van het complexe zorgproces worden.

Lees het volledige artikel op de website van Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland >

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.