Medische Robotica

De Nederlandse zorgsector wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke uitdagingen (zoals veroudering, stijgende zorgkosten, tekort aan personeel), waarbij medische robotica in sommige gevallen kan bijdragen aan een oplossing. Medische Robotica kenmerkt zich door lange ontwikkelingstijden, complexe validatie en kwalificatie en complexe financiering met veel stakeholders.

Om innovaties en zorgintroducties van technologische oplossingen, die bijdragen aan de diverse (maatschappelijke) uitdagingen van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, te versnellen is High Tech NL Robotics samen met Health Valley het cluster Medical Robotics gestart.

Dit cluster streeft ernaar om de roboticasector, kennisinstituten en zorgverleners te verenigen om samen te komen tot betaalbare en gebruikersvriendelijke innovaties die snel kunnen worden geïntroduceerd in het veld. Het programma richt zich vooral op de business cases die in het komende decennium prioriteit krijgen in het operatie-of revalidatie veld en werkt aan de top drie robotproducten die de komende periode van 1 – 5 jaar voor deze twee subdomeinen ontwikkeld moeten worden. Met dit cluster kunnen ze een leidende rol nemen in internationale medische oplossingen, bedrijven en instituten identificeren en ondersteunen met business cases gebaseerd op actuele behoeftes en bijdragen aan de versnelling van innovaties en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Over Health Valley

Health Valley is een stichting die een belangrijke rol speelt als vertegenwoordiger van belangengroepen binnen de Nederlandse gezondheidszorg (Life Sciences en gezondheidssector). In deze sector is Health Valley goed gepositioneerd om alle aspecten van medische robotica in kaart te brengen en alle spelers erbij te betrekken. Samen met High Tech NL Robotics vertegenwoordigen deze twee organisaties bijna alle stakeholders die nodig zijn om de medische robotica succesvol te maken in Nederland.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.