Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op de kwaliteit van werk: het inkomen en de werkzekerheid van werkenden, de ervaren werkdruk, de betekenis van werk en de mogelijkheden om voor anderen te zorgen en te (blijven) leren. Robotisering werkt door in het welzijn van mensen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor de betekenis van werk en ruimte te bieden voor zeggenschap bij medewerkers. Dat zal doorwerken in het functioneren van organisaties én de kwaliteit van de samenleving.

Een van de effecten van robotisering is dat met name laaggeschoold werk in de industrie verdwijnt. Tegelijk biedt de inzet van robotisering vanuit het maatschappelijk perspectief ook mogelijkheden. Werkgevers, werknemers en overheid moeten starten met een robotiseringsagenda waarmee de komende jaren wordt bijgestuurd op de kansen en risico’s van robotisering op de arbeidsmarkt.

Wat is robotisering?

Robotisering is het proces waarbij steeds meer werkzaamheden worden uitgevoerd door robots. Hoewel robots al geruime tijd hun intrede in bedrijven hebben gedaan, heeft nog maar een relatief klein deel van alle werknemers in hun werk ook met robots te maken. De verwachting is echter dat de impact van robots in de komende tien jaar gaat toenemen. Dat geldt voor industriële robots die in productiebedrijven worden ingezet, maar ook voor service-robots, zoals logistieke robotsystemen in magazijnen en distributiecentra, inspectierobots, operatierobots in ziekenhuizen of melkrobots in boerenbedrijven.

Kansen en risico’s voor de werknemer en de samenleving

Robotisering kan oplossingen bieden voor toekomstige maatschappelijke problemen, zoals de toenemende vergrijzing. Door robots in te zetten kan, ook met een afnemende beroepsbevolking, de productiviteit op peil worden gehouden. Daarnaast zullen robots in de komende jaren naar verwachting ook meer in andere sectoren worden ingezet. Het gebruik van professionele service-robots kan het werk van mensen bovendien veiliger of minder zwaar maken. Het biedt daarnaast mogelijkheden voor werknemers met een lichamelijke beperking om werkzaamheden op zich te nemen die zij voorheen niet konden uitvoeren. Dat werkenden in fysiek belastende beroepen zo waarschijnlijk langer in goede gezondheid blijven werken, heeft voordelen voor de individuele werkende, maar ook voor de samenleving als geheel.

Tegenover deze kansen staan ook een aantal risico’s die zich met name bij laaggeschoolden concentreren. Door robotisering verdwijnt in de industrie met name laaggeschoold werk. Werknemers die dit werk uitvoeren kunnen voor een deel herplaatst worden, maar voor anderen dreigt ontslag. Voor hen zal het bovendien moeilijker worden om een andere baan op hetzelfde niveau te vinden. Voor jongeren met een lage opleiding zal het lastiger worden om op de arbeidsmarkt in te stromen. Daarnaast komt het inkomen van lager opgeleiden door robotisering onder druk te staan, en hebben zij een grotere kans dat hun werk minder uitdagend en afwisselend wordt. Daar tegenover staat dat er een grotere vraag naar technisch personeel op alle niveaus. Vooral hoger opgeleiden lijken van toenemende robotisering te profiteren.

Lees verder

Robotisering in de toekomst

Holland Robotics pleit al jaren voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van robotisering. Door het bedrijfsleven, eindgebruikers, wetenschap en onderwijs te combineren kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkelingen aansluiten bij de behoeften bij de bedrijven en dat er voldoende mogelijkheden gecreëerd worden om mensen op te leiden voor het (samen)werken met robots. Niet alleen door het bijscholen van de huidige werkende generatie, maar ook  door kinderen in het primair en secundair onderwijs kennis te laten maken met robots en techniek. Wij gaan dan ook actief de verbinding aan met al deze stakehouders om te zorgen dat deze partijen elkaar vinden en samen komen tot innovatieve oplossingen en samenwerkingen.

Wilt u meer weten over Holland Robotics en de activiteiten die wij doen op het gebied van robotica? Neem contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, via thijs.dorssers@hollandrobotics.com 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.