Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Data-uitwisseling tussen landbouwmachines: technische uitdagingen & oplossingen

Een belangrijk element om het volledige potentieel van digitale landbouw te bereiken is een eenvoudige, beschermde en geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Deze gegevensuitwisseling wordt gerealiseerd door automatische communicatie tussen digitale platforms mogelijk te maken.

Dit rapport legt uit op welke wijze de landbouwindustrie de resterende technische uitdagingen gaat oppakken en tegelijkertijd in overeenstemming blijft met de gedragscode voor het delen van gegevens

In dit document wordt uitgelegd hoe de landbouwmachine-industrie van plan is alle resterende technische hindernissen aan te pakken en tegelijkertijd in overeenstemming te blijven met de gedragscode voor het delen van gegevens door middel van een contractuele overeenkomst.

Het start met het uitgangspunt om de datauitwisseling te beperken tot alleen het delen van bruikbare en waardevolle data. Deze filtering en classificatie moet reeds zoveel mogelijk gebeuren op machine- machinecloudlevel. De cloudomgeving van de OEM-er moet het eerste toegangspunt zijn voor het ophalen van gegevens en niet het machineniveau. Dat zorgt voor de veiligheid en beveiliging op machineniveau zonder aanpassing van data van de boer. Ook moet het aantal dataformats beperkt worden, zodat ze door alle platforms gebruikt kunnen worden.

De innovatievrijheid moet maximaal worden behouden op het niveau van dataplatform. Daarom wordt datadeling en cloud2cloud communicatie gerealiseerd via gestandaardiseerde Application Program Interfaces (API’s). Dit maakt een systeem mogelijk waarbij een boer alle informatie en alle diensten op één centraal punt kan verkrijgen – via het bedrijfsmanagement- en bedrijfsinformatiebeheersysteem van zijn voorkeur.

Het vertrouwen tussen de boeren en cloudaanbieders voor gegevensuitwisseling moet vergroot worden door gestandaardiseerde gegevenstoegang en beveiligde datauitwisseling, geborgd door certificering.

En een specifieke regeling moet het mogelijk maken om verschillende type data, van strikt geheim tot openbare gegevens, te mogen delen, indien de boer hier toestemming voor geeft.

Door automatische gegevensoverdracht door systemen in plaats van tussen personen kan arbeidstijd besparen en werkdruk verlichten.

Lees het gehele rapport

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.