Agenda

Share innovation. Shape tomorrow.

Vervolgbijeenkomst projectinventarisatie robotisering voor de zorg

Location
Kerkhofstraat 21 5554 HG Valkenswaard
Date
24-03-2022
Time
13:00:00 - 17:00:00
Post Thumbnail

Op 24 maart organiseert Holland Robotics, samen de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), Breda Robotics, Care Innovation Cente en Berenschot de vervolgbijeenkomst voor het opstellen van voorstellen voor een nieuw project op het gebied van robotica voor de zorg (Care & Cure). Tijdens deze fysieke bijeenkomst willen we concreet aan de slag gaan met de tien projectmogelijkheden die we aan de hand van de eerste inventarisatiesessie hebben opgesteld.

Datum en tijd
24 maart van 13.00 – 17.00 uur

Locatie
Place for Bizz
Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard

Aanleiding
De zorgsector is enorm in beweging en de afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat er binnen deze sector een behoorlijk aantal uitdagingen zijn:

 • Huidig tekort aan personeel
 • Vergrijzing zorgt voor een nog groter tekort aan arbeidskrachten
 • Vergrijzing zorgt voor een grotere zorgvraag
 • Door de technologische- en digitale ontwikkelingen worden andere vaardigheden gevraagd van de medewerkers
 • Het percentage mensen met overgewicht stijgt, wat tot een grotere zorgvraag leidt
 • Werken in de zorg kent veel fysiek zware en eentonige werkzaamheden

Roboticatoepassingen kunnen een oplossing bieden voor deze uitdagingen.

In het zorgdomein zien we een aantal type robots
Download de projectvoorstellen

A | Sociale robots
B | Til en transport robots
C | Operatierobotica
D | Logistieke robots
E | Overige robotica

Aanmelden

 

Beluister de opname van voorgaande inventarisatiesessie

Volledige compilatie opname Care and Cure
Chantal van Speandonck – Breda Robotics / Care Innovation Center West Brabant

 

Mark Vlutters – University of Twente
Mark Neerincx – TNO 

Maartje Claassen – Eradus – SARA Robotics

Chris Verhoeven – TU Delft

Jiehui Chen – QKM

Henk Janssen – Indes

Hans Tangelder – Vicarious Perception Technologies

Guijl Steijvers – High Tech Alliance

Dolf van der Beek – TNO

Daan de Vliet – Tante Louise

Cock Heemskerk – Inholland

Cock Heemskerk – Heemskerk

Aanmelden

Omschrijving projecten

A | Sociale robots

1. Platformontwikkeling voor sociale robots

Er zijn reeds verschillende partijen bezig met sociale robots.

Deze robots kunnen worden ingezet voor verschillende doelgroepen. Dit varieert van kinderen met diabetes tot ouderen en ouderen met dementie. Er wordt hierbij gekeken naar en platform met een onafhankelijke laag en sociale intelligentie. Voor verschillende doelgroepen van kinderen met diabetes tot ouderen en dementerende. Waarbij er gekeken wordt naar een platform met een onafhankelijke laag en sociale intelligentie. Hierdoor is de toepassing geschikt voor robots zoals de Pepper, Noa, etc.

Het toepassingsgebied voor deze robots is zorginstellingen en verzorgingsinstellingen.

Mogelijke partners

 • TNO*
 • TU Delft

2. Robot Rose

Robot Rose is een servicerobot die ouderen en mensen met een beperking helpt bij hun dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan hulp bij het boodschappen uitpakken, tafel dekken, drinken halen en schoonmaken. De activiteiten liggen veelal op het vlak van halen en brengen van zaken.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij Thebe en Siza. Binnen dit project wordt gezocht naar meer praktijkbewijzen in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Mogelijke partners

 • Heemskerk Innovative Technologie*
 • TUe

3. SaraRobotics

SaraRobotics ontwikkelt (software voor) sociale en autonome zorgrobots om ondersteuning te bieden in de langdurige zorg. In co-creatie met zorgmedewerkers zijn verschillende modules ontwikkeld die ondersteunen bij het bieden van kwalitatieve en persoonsgerichte zorg.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij verpleeg- en verzorgingstehuizen

Mogelijke partners

 • SaraRobotics*
 • QKM
 • VicarVision
 • VBTi
 • Avular

 

B | Til en transport robots

4. Til, transfer en draailift – Robot

Een robot die mensen kan helpen te draaien van positie in een bed of kan til om op te staan en/of verplaatsen.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij Tante Lousie*, Mijzo en Ipse de Bruggen, ziekenhuizen

Mogelijke partners

 • Indes maakt tilliften met aandrijftechniek en machine interactie.
 • Confexion voor tilzakken of doeken
 • TNO onderzoek arbeidsomstandigheden

5. Wasrobot

Een wasrobot kan worden ingezet om mensen te wassen in een thuiszorgsituatie. Het wassen van mensen is zwaar werk en vindt vaak plaats in een kleine ruimte.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij Mijzo*, Tante Louise*

Mogelijke partners

 • High Tech Alliance* kan technisch deze robot ontwikkelen
 • Confexion voor de tilzakken
 • TNO onderzoek arbeidsomstandigheden

 

C | Operatierobotica

6. Operatierobotica

Binnen ziekenhuizen is steeds meer aandacht voor het inzetten van robotica en het onderzoeken van de mogelijkheden voor roboticatoepassingen.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij het Maxima Medisch Centrum Eindhoven

Mogelijke partners

 

D | Logistieke robots

7. Ziekenhuis logistiek

In een ziekenhuis vinden veel logistieke bewegingen plaats. Dit kunnen transportbewegingen zijn van patiënten, maar ook van medicatie en linnengoed. In de meeste gevallen betreft dit nog manuele handelingen. Een aantal van deze handelingen kunnen worden vervangen door robotisering, door middels van AGV’s of AMR’s.

Dit vraagstuk speelt bij diverse ziekenhuizen.

Mogelijke partners

 • Tue*
 • Oceaneering AGV Systemes

F | Overige robotica

8. Verdere robotisering voor het aantrekken van steunkousen

Het aantrekken van steunkousen is een manueel, arbeidsintensieve handeling. Er zijn inmiddels al verschillende oplossingen om mensen te helpen met het aantrekken van steunkousen. Toch is er behoefte aan een verdere (robotica)oplossing om cliënten te ondersteunen bij het aantrekken van steunkousen, zodat cliënten minder afhankelijk zijn van de zorgaanbieders met betrekking tot (het moment van) het aantrekken van deze steunkousen.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij Tante Louise* en andere zorgverleners

Mogelijke partners

9. Desinfectie robot

Desinfectie van ruimtes speelt een grote rol in ziekenhuizen (operatiekamers) en zorginstellingen. Inmiddels zijn er verschillende roboticatechnieken met robots hiervoor.

Dit vraagstuk speelt bij verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen

Mogelijke partners

 • LoopRobotics*
 • QKM

10 .Verwisselen incontinentiemateriaal in bed

Het verwisselen van incontinentiemateriaal in bedden is een zware en belastende taak. Zeker als de cliënt bedlegerig is. Om het personeel te ontlasten is er behoefte aan een technische of robotica-oplossing.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij case speelt bij Tante Louise*

Mogelijke partners

11. Lunar Chibro

In de praktijk blijkt dat ouderen met een hulpknop deze niet altijd bij zich dragen. Hierdoor ontstaan ongewenste situaties en kan er geen hulp worden geboden indien dat nodig is. Lunar Chibro is een klein spinrobotje die zich makkelijk kan verplaatsen. Deze robot zou ingezet kunnen worden in noodsituaties en zorgen voor een (Facetime) verbinding met hulpverleners. Ook kan deze robot inspectie uitvoeren naar bijvoorbeeld gemorste radiologie vloeistof.

Dit vraagstuk speelt onder andere bij zorginstellingen en ziekenhuizen

Mogelijke partners

 • TU Delft*

* partij(en) die de trekker/aanjager of initiator van de case is

 

Doel van de bijeenkomst

Na 24 maart willen we duidelijk hebben met welke projecten en met welke partijen we het definitieve plan gaan maken. De deadline voor het indienen van dit plan is 14 april. Na 24 maart plannen we de vervolgsessies in om dit plan verder te schrijven.

 

Aanmelden

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.