Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Lobbybrief ChipNL: Uniting the Dutch chip industry for a sustainable future

No chips, no glory
Bedreigingen, oplossingen en de unieke kans die ChipNL vormt

Management samenvatting
Nederland heeft met zijn chipindustrie goud in handen en heeft daarmee een belangrijke geopolitieke stem. Echter dreigt de Nederlandse chipindustrie – bestaande uit 82% MKB en enkele wereldwijde kampioenen – steeds verder op de concurrentie achter te raken door gebrek aan focus, publieke investeringen en een gezamenlijke strategie. Het ChipNL consortium heeft de handschoen opgepakt en vraagt hiertoe de komende zes jaar 100-150 miljoen euro per jaar aan publieke cofinanciering voor een innovatieprogramma zodat:

1. de sector een jaarlijkse BBP-groei van 9,8 miljard euro in 2030 kan realiseren, wat bij het aanhouden van het groeiscenario (verdubbeling van de markt wereldwijd) kan oplopen tot 16,7 miljard euro per jaar.

2. het verdienvermogen van de gehele waardeketen , grotendeels bestaande uit MKB uit heel Nederland verbetert, waardoor het aantal klanten groeit en er geen verlies van kennis en banen is bij het MKB. Chiptechnologie is namelijk mensenwerk.

3. de chipindustrie de huidige status quo en internationale positie kan behouden doordat de aanhoudende druk veroorzaakt door verdringingseffecten en (geo-)politieke verschuivingen verlicht kan worden.

4. het innovatieprogramma van ChipNL, ondanks het wegvallen van NGF4, alsnog gefinancierd kan worden. Dit vormt het sluitstuk van de reeds aangekondigde investeringen in publieke voorzieningen en talent voor de microchipindustrie (project Beethoven).

Om het enorme economische, technologische, maatschappelijke en geopolitieke potentieel te realiseren en de weerbaarheid van deze sector te verbeteren, is een overkoepelende overheidsstrategie en – commitment noodzakelijk. Buiten de cofinanciering zijn het toegankelijker maken en uitbreiden van R&D-subsidies, het stimuleren van productie door een gezamenlijke strategie en het verbeteren van de Nederlandse kapitaalmarkten noodzakelijk.

ChipNL is een uniek initiatief waarin sector-brede belangen worden afgestemd om het Nederlandse concurrentievermogen te versterken, te behouden en de uitdagingen waarvoor deze industrie staat gezamenlijk aan te pakken. Investeren in ChipNL betekent investeren in heel Nederland, investeren in de concurrentiepositie van Nederland in een dynamisch, wereldwijd speelveld en investeren in nieuwe wereldkampioenen van morgen in de chip sector. Wij als chipindustrie reiken de hand, pakken jullie hem aan?

No Chips, No Glory.

Inleiding
De Nederlandse chipindustrie staat op een kritiek punt.Terwijl wereldwijde investeringen in productie en technologie groeien, dreigt Nederland achter te raken door gebrek aan focus, publieke investeringen en een gezamenlijke strategie. Om het enorme economische, technologische, maatschappelijke en geopolitieke potentieel te realiseren en de weerbaarheid van de Nederlandse chipsector te garanderen, zijn een overkoepelende publiek-private strategie en commitment noodzakelijk. Eerste stappen hiervoor zijn gezet met het investeren in randvoorwaarden zoals talent voor de semicon industrie middels het ‘Versterkingsplan microchip talent’ uit Project Beethoven.

Nu moet de aandacht gaan naar het verbeteren en uitbreiden van publiek-private R&D-investeringen, het stimuleren van productieactiviteiten en het verbeteren van de Nederlandse kapitaalmarkten. In Nederland beslaat de sector de gehele toeleverketen van basis-materialen tot machines en ontwerp en productie van chips; ongewoon voor een klein land als Nederland. Hierbinnen heeft een uniek chipindustrie-consortium genaamd ChipNL, in synergie met het ‘Versterkingsplan microchip talent’ en de aanvraag voor het ChipNL Competence Center, afgelopen maanden een plan opgezet als ontbrekend onderdeel van de Nationale Chip Strategie1. Voor dit plan is 100-150 miljoen euro per jaar nodig aan publieke cofinanciering, met een vergelijkbare private investering van 100-200 miljoen euro per jaar. Op basis van eerste projectplannen verwacht de sector een jaarlijkse BBP-groei van 9,8 miljard euro in 2030, die bij een aanhoudend groeiscenario stijgt tot 16,7 miljard euro per jaar.

Door nu te investeren in onze chiptechnologie en -industrie kunnen we Nederland sterk en welvarend houden voor de volgende generaties.

Lees hier de lobbybrief

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.