Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Kamerbrief: Nederlandse inzet ter versterking halfgeleiderecosysteem in geopolitiek uitdagende tijden

Post Thumbnail

Eind 2023 is vanuit het Ministerie Economische Zaken en Klimaat, Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie, een Kamerbrief gericht aan de Tweede Kamer inzake de Nederlandse inzet ter versterking halfgeleiderecosysteem in geopolitiek uitdagende tijden.

Het eerste deel van deze brief geeft een beknopte schets van het Nederlandse halfgeleiderecosysteem. Daarna volgt een overzicht van de beleidsprioriteiten die het kabinet nu en in de toekomst in uitvoering zal brengen, waarbij ze ook stilstaat bij de mijlpalen ten aanzien van de Chips Act en de IPCEI ME/CT. Ten slotte geeft deze brief een eerste doorkijk geven naar het overlegplatform waarin de overheid, kennisinstellingen en industrie gezamenlijk aan de slag gaan om de eerdergenoemde beleidsprioriteiten te realiseren.

(fragment Kamerbrief)

“Microchips (halfgeleiders) spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Zowel nu als in de toekomst. Ze zitten onder meer in smartphones, elektrische auto’s en medische apparatuur. Tijdens de coronapandemie was er tijdelijk een tekort aan halfgeleiders. Hierdoor waren er even minder medische apparaten en computers beschikbaar. Door in Nederland en de Europese Unie meer te ontwikkelen en te produceren, wil Nederland zo’n tekort in de toekomst voorkomen. Het is dus belangrijk om de halfgeleiderindustrie te laten groeien en tegelijkertijd weerbaar te laten zijn. Nederland bevindt zich hierbij in een select gezelschap van landen dat een onmisbare rol heeft in de productie van halfgeleiders.

In eerdere brieven heeft dit kabinet zijn ambities ter versterking van het Nederlandse halfgeleiderecosysteem met uw Kamer gedeeld. De toenemende vraag naar halfgeleiders en de veranderende geopolitieke en geo-economische verhoudingen maken de verwezenlijking van deze ambities urgent. Het verheugt ons dan ook uw Kamer te kunnen melden dat de afgelopen maanden belangrijke mijlpalen zijn behaald in het realiseren van deze ambities. Deze brief gaat nader in op deze mijlpalen, in het bijzonder op de ontwikkelingen ten aanzien van de Europese Chips Act en het Important Project Of Common European Interest Micro-Elektronica & Communicatietechnologie (IPCEI ME/CT). Daarnaast zullen verschillende onderdelen van halfgeleidertechnologie sterk vertegenwoordigd zijn in de Nationale Technologie Strategie, waarover uw Kamer begin 2024 verder geïnformeerd wordt.

De veranderende geopolitieke verhoudingen, een onder druk staand vestigingsklimaat en wereldwijde overheidsinterventies in de waardeketen, maken dat de Nederlandse positie in het mondiale halfgeleiderecosysteem geen gegeven is. Extra stappen zijn dus nodig. Zodat we ook in de toekomst voldoende chips hebben voor onze apparaten, de groeiende sector een belangrijke bijdrage blijft leveren aan ons verdienvermogen en Nederland internationaal een belangrijke speler blijft.”

De volledige brief is te lezen via deze bijlage. Op de website van de Tweede Kamer vindt u de actuele stand van zaken.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.