Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Zorg voor ouderen in programma WOZO

Post Thumbnail

De groep ouderen in Nederland kent een grote diversiteit in leefwensen, leefomstandigheden, woonbehoefte en veel meer. Universele zorg en ondersteuning is dan ook geen optie. Maar met alle verschillen die er zijn, zijn er ook een aantal belangrijke overeenkomsten die de huidige (en toekomstige generatie ouderen delen.. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning om hen heen anders georganiseerd moet worden.

Het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning Zorg voor Ouderen (WOZO) wil de overheid de manier waarop oudere mensen in Nederland verzorgd worden veranderen. Aanleiding van dit programma is onder andere het steeds groter wordende tekort aan personeel in de zorg en de stijgende zorgkosten. Dit zorgt voor een onmogelijke situatie in de nabije toekomst. Andere organisatie van (het aanbieden van) zorg is noodzakelijk. Digitalisering van de zorg waar het kan is hierbij het uitgangspunt.

Robotisering is een van de digitaliseringsmogelijkheden die hierbij ingezet kan worden. Robots zullen hierbij zeker niet de zorgprofessionals vervangen, maar kunnen beter worden ingezet ter ondersteuning van deze menselijke zorg. Technologie als aanvulling in plaats van vervanging. Een van de partijen die al een aantal jaar actief is in de zorgrobotica is SARA Robotics. SARA robots helpen in zorginstellingen bij ondersteuning bij cliënten, waarbij ze de mensen net de hulp te bieden om zelfstandig activiteiten te blijven doen.

De menselijke factor in de interactie tussen mensen kan nooit door een robot worden overgenomen,  maar een robot kan, door het overnemen van bepaalde taken, zorgen dat het personeel tijd overhoudt voor deze contactmomenten met cliënten.

Op dit moment zijn er nog geen oplossingen die alle problemen in de zorg dekken. Voor nu worden voornamelijk losse oplossingen bedacht. Maar om probleem en oplossing goed op elkaar te laten aansluiten is goede samenwerking, al tijdens de ontwikkelfase, tussen technologiebedrijven en de zorginstellingen.

Meer weten?

Samen met technologiebedrijven, zorginstellingen en partners wil Holland Robotics een project opstarten om robotica in de zorg te bevorderen. Binnen het project is het doel om concreet (bestaande) oplossingen te ontwikkelen en te testen of te implementeren in de praktijk. Waarbij technologiebedrijf en zorginstelling samenwerken aan passende oplossingen. Voor meer informatie over dit project neem contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, via thijs.dorssers@hightechnl.nl

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.