Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Toepassing van nieuwe technologieën in de industrie

Post Thumbnail

AR, VR en Mixed Reality gaan veel voor onze samenleving betekenen. Veel mensen zullen in de toekomst gebruik gaan maken van deze technologieën. Dit zal hele nieuwe belevingen creëren, waarbij je bijvoorbeeld een virtueel huisdier kunt hebben, dat je ook nog kan helpen in de supermarkt. Of denk aan nieuwe virtuele kunst, die echt verhandeld kan worden, omdat iedereen met die mixed reality technologie de kunst kan waarnemen.

Ook voor de hightechsector is het een interessante ontwikkeling. Het biedt kansen en uitdaging. Dit is het moment om te kijken hoe je als bedrijf wilt inzetten op deze nieuwe technologieën. Denk aan trainingen waarbij je ook echt beleeft wat er gebeurt, bijvoorbeeld hoe je een brand moet blussen in een fabriek. Of werkinstructies tijdens het werk, zodat de productiekwaliteit geborgd blijft. Maar ook op andere vlakken zijn er kansen.

Expertmeeting

Op 10 januari 2018 maakte de community van Holland Robotics kennis met de kansen en mogelijkheden van AR en VR bij Enversed, Europa’s grootste Virtual Reality Center. Er is ingegaan op wat de technologie gaat betekenen in de toekomst, en men heeft kunnen ervaren wat VR is. Tijdens de discussie bleek dat er nog veel te ontdekken valt voor bedrijven. Holland Robotics heeft daarom van alle aanwezigen feedback gevraagd, zodat wij in vervolgsessies dieper kunnen ingaan op de onderwerpen die leven in de community. Men is erg enthousiast, en die energie wil Holland Robotics graag faciliteren.

Wilt u een volgende expertmeeting omtrent dit onderwerp bijwonen? Maak dan uw interesse kenbaar bij Thijs Dorssers via 06 – 308 549 93 of thijs.dorssers@hollandrobotics.com.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.