Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Strijd om agrarische robots barst los

Nederlandse agritech-markt kan groeien van 715 miljoen naar 2,5 miljard euro in 2030
(dit artikel is overgenomen van een artikel va ABN Amro)

 

  • Verdrievoudiging markt agrarische robots in tien jaar mogelijk
  • Groeiende personeelstekorten zijn belangrijke katalysator voor doorbraak
  • Robotisering komt in stroomversnelling door transitie naar duurzame voedselproductie

De groei van de wereldbevolking, schaarste aan personeel en landbouwgrond en de verduurzaming van de voedselketen gaan zorgen voor een doorbraak van de robotisering in de landbouw. ABN AMRO schat de omzet in de internationale agritech-markt nu op ruim 6 miljard euro. Hieronder vallen fabrikanten van veldrobots, drones, melk- en voerrobots en aanverwante hardware en software om data-analyses uit te voeren. Nederlandse fabrikanten hebben hierin een marktaandeel van ruim 11 procent, vooral dankzij de zeer sterke positie in melk- en voerrobots. Zij zetten nu 715 miljoen om in de agritech-markt en dat kan volgens ABN AMRO zelfs stijgen naar 2,5 miljard euro in 2030. Dit komt overeen met een groei van gemiddeld maar liefst 13 procent per jaar.

Groeiend personeelstekort en belang duurzaamheid jagen agritech-markt aan

Het tekort aan personeel is een belangrijke aanjager van de groei van agritech. Zo is vooral aan seizoenarbeiders vaak een tekort, zoals de coronacrisis extra duidelijk heeft gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten van arbeid in de agrarische sector zijn toegenomen in de afgelopen jaren. Hierdoor is het voor agrariërs interessanter om te investeren in technologie. Daarnaast is het belang van duurzaamheid toegenomen. Dit is een behoorlijke uitdaging voor de sector. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen voor onder meer biologische teelt en de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Robotisering Nederlandse landbouw komt in stroomversnelling

De robotisering van de Nederlandse landbouw zal hierdoor naar verwachting in een stroomversnelling komen. Robots worden grootschaliger ingezet, zoals drones, oogstrobots en grondsensoren die de bodemkwaliteit en luchtvochtigheid meten. Een mooi voorbeeld is een net ontwikkelde aspergerobot, die met behulp van een ondergrondse detectiemethode asperges oogst nog voor deze boven de grond komen en daardoor tot 25 handstekers vervangt. Fabrikanten in de agritech-markt kunnen profiteren van de groei, maar dit zal niet vanzelf gaan. Ook andere landen zien de groeipotentie van deze markt. Tegelijkertijd is het belangrijk bestaande knelpunten het hoofd te bieden. Zo is sprake van fragmentatie van kennis in de markt en kan de verbinding met het bedrijfsleven verbeterd worden. Het is daarom belangrijk dat medewerkers in de agrarische sector en nieuwe studenten worden opgeleid om agritech in de praktijk te kunnen toepassen.

Het artikel van ABN ABN AMRO is tot stand gekomen door middel van onderzoek, interviews en analyse van onderzoeksrapporten. Het volledige rapport dat geschreven is in samenwerking met FME Cluster Agri & Food en GMV is gratis te downloaden.

 

Download publicatie

 


Holland Robotis
Holland Robotics participeert en ondersteunt in een projecten om ontwikkeling en markimplementatie van robotisering en cobotisering in de agrifoodtech te bevorderen. 

Bent u actief in de agrifood- of roboticasector en wilt u meer weten over uw mogelijkheden binnen deze projecten? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, Manager Holland Robotics via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.