Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Robots in de glastuinbouw

Dit artikel is een vertaling van het artikel uit newslettter3 binnen het aGROBOfood project

De productie van verse groenten en fruit in een kas is de meest efficiënte productiewijze als het gaat om gebruik van water, land, pesticiden en meststoffen. De voedselproductie door middel van glastuinbouw in Nederland geldt hierbij als een voorbeeld voor de rest van de wereld.

Onhoudbare afhankelijkheid aan arbeidsmigranten
Er is echter een grote uitdaging. De glastuinbouwsector in Europa kampt al jaren met arbeidsproblemen en dit remt de productiegroei en -mogelijkheden. De beschikbaarheid van goede arbeidskrachten toont een sterk dalende trend. De Covid-19-crisis toont op pijnlijke wijze de onhoudbare afhankelijkheid van arbeidsmigranten aan en op langere termijn wordt dit probleem nog urgenter. De oorzaken voor dit tekort aan arbeidskrachten zijn talrijk: van het repetitieve, eentonige en fysiek zware werk in de kassen tot de vergrijzing van de Europese bevolking. Daarnaast moet de glastuinbouwsector steeds meer concurreren om arbeidskrachten met andere branches zoals bijvoorbeeld de bouw- of logistiekesector. Robotica lijkt daarom een van de meest effectieve oplossingen voor deze uitdaging. De meeste kassen zitten echter nog niet vol met robots. Hoe kan dit?

Kasrobot
Binnen het agROBOfood-programma heeft SAIA Agrobotics  in een Innovatie-experiment binnen een jaar tijd een prototype kasrobot ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling is niet alleen rekening gehouden met de technologie, maar was het uitgangspunt om een positieve businesscase te creëren voor de telers.

Optimaal samenspel tussen teeltsysteem, planten en robot
Daarnaast heeft het experiment geleid tot nieuwe inzichten met als belangrijkste conclusie dat er goed nagedacht moet worden over hoe teeltsystemen en planten geoptimaliseerd moeten worden voor inzet van robotica. De huidige aanpak, waarbij robots opereren binnen een voor menselijke arbeid geoptimaliseerd gewas, lijkt daarbij niet tot de gewenste resultaten te leiden.

Voor SAIA is dit Innovatie-experiment een opstap naar een verdere ontwikkeling van robotisering. Zij zijn van mening dat er absoluut mogelijkheden zijn om de glastuinbouw verregaand te automatiseren, mits de juiste teeltpraktijken en veredeling worden gecombineerd met robotica.

Klik hier om een relevante video te bekijken.

agROBOfood
Wilt u meer weten over het agROBOfoodproject en welke mogelijkheden dit voor u kan bieden? Bekijk onze projectpagina of neem contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.