Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Robotisering en AI nog lang niet geaccepteerd

Dit artikel is overgenomen van EngineersOnline

Nog niet de helft (40 procent) van de bedrijven actief in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport en logistiek die aangeven dat er ruimte is voor verbetering van hun logistieke processen, ziet in robotisering en Artificiële Intelligentie (AI) toegevoegde waarde. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van CLS iMation, dat zich toelegt op intelligente oplossingen voor logistieke automatisering.

Het onderzoek is gehouden onder 414 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. Beslissend, medebeslissend of verantwoordelijk op het gebied van logistiek en/of algemeen management binnen de branches groothandel, grote detailhandel, industrie en vervoer en opslag, die betrokken zijn bij het inrichten van logistieke processen die direct invloed hebben op de efficiëntie van productieprocessen en/of bij het inrichten van interne logistieke processen op het gebied van opslag en distributie.

Opvallend is dat vooral de oudere ondervraagden minder de toegevoegde waarde zien van robotisering en AI, terwijl de leeftijdsgroep tot 40 jaar een groot voorstander is. Snellere acceptatie zou wenselijk zijn. Door het tekort aan personeel in de logistieke sector neemt de werkdruk toe. Robotisering en AI kunnen een belangrijke rol spelen om de efficiency van logistieke processen te verbeteren.

Onvoldoende kennis

Uit het onderzoek blijkt tevens dat een kwart van de ondervraagden, in elke leeftijdscategorie, aangeeft onvoldoende kennis van robotisering en AI te hebben. Michele Calabrese, hoofd van CLS iMation, zegt hierover: “Hier ligt een belangrijke voorlichtende taak voor ons. De huidige arbeidskrapte waardoor de werkdruk enorm toeneemt, is een belangrijk argument om deze efficiëntere werkmethoden snel te omarmen.” Naarmate de ondervraagden ouder worden, daalt de acceptatie van robotisering en AI. Belangrijkste redenen om vooralsnog nee te zeggen tegen robotisering en AI zijn: “het blijft mensenwerk” en “het past niet bij onze organisatie”.

Voorwaarden

Indien men overweegt over te gaan tot robotisering is een aantal voorwaarden van belang. Men vindt de veiligheid van de medewerkers die samenwerken met hun automatische ‘collega’s’ het allerbelangrijkste. Daarna zijn service en onderhoud aan de geleverde apparatuur en de flexibiliteit van het systeem van belang. Ook moet het mogelijk zijn de configuratie uit te breiden en dient de apparatuur snel in het logistieke proces te worden geïmplementeerd.

Lees verder

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.