Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Personeelstekort in de logistieke sector? Denk strategisch en gooi die robotvrees overboord

De vraag naar logistiek personeel blijft groot onder verladers, ondanks dat de voorspellingen voor volgend jaar anders luiden. Uit recent onderzoek van Evofenedex en ABN Amro blijkt dat bedrijven een alarmerende hoeveelheid van 6% van (de voornamelijk logistieke) functies niet is in te vullen. Dit is een aantal dat hoger ligt dan bijvoorbeeld het aantal niet invulbare functies in de horeca of de bouw.

Aangezien dit structureel van aard is, moeten bedrijven volgens de verladersorganisatie en de bank meer inzetten op strategisch personeelsbeleid door zich bijvoorbeeld nadrukkelijker verdiepen in (logistieke) innovaties. Robotisering zou een oplossing kunnen betekenen voor de sector. Een ontwikkeling waar bedrijven in deze sector zich, zo bleek uit het onderzoek, nog amper mee bezighouden. Deze ontwikkeling wordt echter steeds toegankelijker.

Progressie in digitalisering
Het is al veelgehoord in de sector maar ook de opstellers van het rapport stellen nog maar weer een keer vast dat de ontwikkelingen in de logistieke keten vragen om andere vaardigheden en kennis van de medewerkers. Dat de digitaliseringstrend ook bij handels- en productiebedrijven doorzet, blijkt uit het gegeven dat bij bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven digitaliseringsslagen zijn gemaakt.

Wil tot robotiseren is er
Bedrijven maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden voor robotisering: ruim de helft van de bedrijven (65 procent) heeft geen plannen voor robotisering. Een op de vijf denkt wel over robotisering na, maar heeft redenen om geen verdere stappen te ondernemen. Wel blijkt dat vooral grotere bedrijven het meest plannen hebben om te robotiseren (77 procent). Bij kleine en middelgrote bedrijven ligt dat percentage op respectievelijk 16 procent en 42 procent.

Robots toegankelijk voor mkb
Een grote meerderheid geeft wel aan veel toegevoegde waarde te zien in robotisering. Het gaat dan om efficiency, om nieuwe functies of om het oplossen van personeelstekorten. Als bedrijven kansen zien op het vlak van robotisering dan ontstaat er intern nog vaak discussie over de toegevoegde waarde. Het is -zo adviseren de opstellers van het onderzoek – aan te raden de mogelijkheden die het (deels) robotiseren van processen biedt voor het eigen bedrijf, goed uit te zoeken. Want ook voor het mkb zijn de mogelijkheden steeds toegankelijker.

Wilt u onderzoeken welke mogelijkheden er voor u zijn op het gebied van robotisering? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, Manager Holland Robotics.

Onderzoeksrapport ABN Amro Evofendex

Lees het volledige onderzoek

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.