Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Open: Demonstrator programma

Het NWO-domein Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) doet een oproep voor het Demonstrator-programma

Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Het gaat hierbij om het verder ontwikkelen van een technologie tot het niveau van Minimal Viable Product (minimaal werkbaar product). Deze eerste versie van een product kan dan door middel van demonstraties aan derde partijen worden gepresenteerd om overgedragen te worden (‘Show to Transfer’). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt dan plaats bij een derde partij. In totaal is er voor deze subsidieronde € 1,3 miljoen beschikbaar.

Demonstrator staat open voor aanvragen gebaseerd op resultaten die voortkomen uit universitair onderzoek of onderzoek gefinancierd door Regieorgaan SIA.

In aanmerking voor een bijdrage komen hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, docenten en lectoren. De onderzoekers moeten een aanstelling hebben (vast of tijdelijk) gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het Demonstrator-project dat mogelijk hieruit volgt.

De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 160.000. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal achttien maanden.

Meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.