Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Om op roboticagebied mee te spelen op het wereldtoneel moet Nederland nú investeren

Post Thumbnail

Maassluis, 18 januari 2018 – Op het hoofdkantoor van Lely werd donderdag 18 januari een belangrijk statement gemaakt door de Nederlandse hightechindustrie. Holland Robotics presenteerde, namens 18 toonaangevende industriële spelers en wetenschapsinstellingen, de position paper ‘Kansen voor de Nederlandse robotica – Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’. Het rapport werd aangeboden door Alexander van der Lely, CEO Lely, aan Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Van der Lely: “Als we als Nederlandse industrie wereldwijd voorop willen blijven lopen met onze innovaties, dan moeten bedrijfsleven, opleidingen én overheid nauw blijven samenwerken om Nederland internationaal op de kaart te houden.”

Leeftink: “Goed dat er nu een sterk nationaal initiatief is, waarin de krachten van Nederlandse robotica worden gebundeld. Onze topsector HTSM levert belangrijke sleuteltechnologieën voor het roboticaprogramma. We gaan het EZK innovatie-instrumentarium zoals PPS-toeslag, het Smart Industrie Field lab programma en andere middelen voor toegepast onderzoek goed benutten om met Nederlandse robottechnologie bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen in zorg, voedselproductie en mobiliteit.”

Koppositie innemen

Robotica kán de wereld niet alleen veranderen; robotica gáát de wereld veranderen. Nederland heeft alles in huis om op roboticagebied koploper te worden, maar om mee te spelen op het wereldtoneel moeten we nú investeren. Met de position paper wordt de noodzaak uiteen gezet te investeren in robotica.

Willem Endhoven, directeur High Tech NL: “We hebben als Holland Robotics – een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en clusterorganisaties – een programma voorgesteld waarmee Nederland in 5 à 10 jaar een onderscheidende koppositie inneemt op het gebied van robotica in de maakindustrie, gezondheidszorg, agrarische sector, logistiek & transport en inspectie & onderhoud. Een koppositie waarmee business wordt gegenereerd, banen worden gecreëerd en de topsectoren zich verder ontwikkelen.”

Investeren in gezamenlijk ontwikkelprogramma

De Nederlandse industrie ziet deze kansen en is bereid te investeren in een gezamenlijk ontwikkelprogramma. Holland Robotics stelt een programma voor waarin industrie, eindgebruiker en onderzoeker samenkomen. Een aanpak waarin de topsectoren met de grootste kansen voor robotica centraal staan. Vijf kroonprojecten, gericht op vijf verschillende sectoren / applicatiedomeinen, maar met een breder toepasbare technologische basis zullen de wereldpers bereiken. Vijf roboticasystemen zullen Nederland positioneren.

Hiervoor is een ondersteunende basis nodig: een aanjaagprogramma dat de samenwerking versterkt en marktgeneratie versnelt, faciliteiten in (waar mogelijk reeds bestaande) fieldlabs, en een onderzoeksprogramma waarin gericht de kennisvragen worden beantwoord die bijdragen aan de kroonprojecten. Hiervoor is tot 2025 een investering nodig in de ordergrootte van € 100 miljoen. Dit zal een gezamenlijke investering moeten zijn, in evenredigheid door industrie en overheid samen opgebracht en ingezet in PPS-vorm.

Dennis Schipper, managing director DEMCON: “Het unieke van dit initiatief is de brede samenwerking tussen wetenschap en industrie. En het feit dat de industrie – met hightechbedrijven als DEMCON, Lely, Philips, Vanderlande en VDL-ETG voorop – the lead heeft genomen en bereid is te investeren.”

“Met de position paper verzoeken we om een actieve bijdrage en betrokkenheid van de overheid in het R&D-programma. Met deze steun kunnen we het ontwikkelprogramma verder uitwerken tot ambitieuze R&D-projecten met financiële participatie van overheid en industrie voor de komende vijf jaar. De verwachting is dat bij gezamenlijk optreden de markt van de vijf applicatiedomeinen zal kunnen groeien van 372 mio (2018) naar 1577 mio (2025).”, vult Endhoven aan.

Ketensamenwerking

De aanpak bouwt voort op de sterktes die ons land sinds jaren heeft opgebouwd. Systeemdenken, ketensamenwerking, toepassingsgerichte innovatie. Drie sterktes waar Nederland, met een sterke hightechbasis en korte lijnen tussen kennisinstellingen en industrie, wereldwijd om gekend is en die de basis vormen voor (de aanpak van) Holland Robotics.

Maarten Steinbuch, scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven: “De gezamenlijke Nederlandse roboticawetenschap ondersteunt de aanbieding van dit roboticarapport van harte, omdat wij een belangrijke bijdrage kunnen hebben in het versnellen van de innovatie op de eerdergenoemde beoogde robotica-applicatie gebieden. Het is de hoogste tijd voor nauwe samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid op het gebied van de robotica.”

Contact

Wilt u meer weten over dit persbericht of een exemplaar ontvangen van de position paper? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, managing Holland Robotics, via 088 – 555 43 33, thijs.dorssers@hollandrobotics.com

In de media


Fotobijschriften

Foto van Lely in de header: ‘De koeien hoeven dankzij de melkrobot niet meer in de rij om gemolken te worden, maar kiezen zelf hun moment. De data die door de melkrobot worden verzameld vertellen de boer o.a. welke koeien zijn aandacht nodig hebben. Dankzij de voer- en mestrobots, die de repeterende werkzaamheden in de stal overnemen, kan de melkveehouder zich richten op zaken die echt zijn vakmanschap vragen, zoals drachtige of zieke koeien.’ www.lely.com

Foto bij de tekst: Van der Lely overhandigt de position paper van Holland Robotics aan Leeftink.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.