Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Moet robotica in het primair onderwijs?

Post Thumbnail

Met ingang van het komende schooljaar zijn lessen ‘techniek’ verplicht voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. Helaas ontbreekt ‘robotica’ in het huidige aanbod van de lesmakers. Als Holland Robotics willen wij ons hardmaken om ook robotica een plekje te geven in het lesaanbod in het primair- en secundair onderwijs. Hiervoor vragen wij uw hulp en input!

Investeren in de toekomst

Het huidige tekort op de (technische) arbeidsmarkt zal alleen maar groter worden. Door kinderen reeds tijdens hun basis- en middelbare schooltijd kennis te laten maken met robots vergroten we de kans op een beroepskeuze richting robotica in een later stadium. Door integratie met het bedrijfsleven, maken de jongeren kennis met de mogelijke rollen die robots kunnen hebben in de pratijk. Ook zal de inzet van robots in het dagelijks leven  bij de jongeren en hun ouders nog in veel gevallen onbekend, zo mogelijk onbemind, zijn. Een goed opgezet lesprogramma kan in al deze aspecten een positieve bijdrage leveren aan de toekomst en acceptatie van robotica in Nederland.

Door als sector een pro-actieve rol te nemen om een roboticalespakket voor het PO en SO te ontwikkelen, tonen we de inzet van de sector bij de maatschappelijke stakeholders (nationale- en Europese politici en media)

Dus… Zijn we als sector bereid tijd en geld te investeren in een lesprogramma voor jongeren in de hoogste groepen van het primaire onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs? De vorm van het lesprogramma moet aansluiten bij het intelligentie- en belevingsniveau van kinderen en jongeren in deze leeftijdsgroepen en moet bovendien makkelijk in te passen zijn in de overvolle lesprogramma’s en activiteiten van de leraren. Om eveneens meisjes te enthousiasmeren moet het lesprogramma ook daarop afgestemd zijn.

Doet u mee?

Eind oktober organiseren wij een discussiebijeenkomst waarin we willen praten over een gezamenlijk plan van aanpak. Denk hierbij onder andere aan:

  • denkbeelden over invulling van het leerplan
  • strategie richting het onderwijs
  • samenwerking met kennisinstellingen onderwijs
  • docentenorganisaties
  • belangenorganisaties  (High Tech NL)
  • overheid (OCW)
  • indicaties budget
  • indicaties tijdbeslag

Wilt u meer weten en heeft u interesse om mee te denken? Stuur dan een bericht naar thijs.dorssers@hollandrobotics.com met als onderwerp Robotica in Technieklessen.

Laat ons voor 21 september 2018 weten of we op u kunnen rekenen.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.