Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Miljoenen naar robotisering; ook impuls voor duurzame voedselproductie

Wageningen Universiteit & Research (WUR) ontwikkelt samen met verschillende partners flexibele robottechnologie voor de voedselproductie. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NOW) en bedrijfsleven stellen daarvoor € 4 mln beschikbaar. Door robotisering kan ook verduurzaming van de voedselproductie een impuls krijgen.

Binnen het zogeheten Flexcraft programma wordt gewerkt aan nieuwe robottechnologie voor het automatisch oogsten van tomaten, het bewerken en verpakken van kipproducten en het netjes verpakken van zakken chips en pakken koekjes in dozen met verschillende afmetingen.

Generieke vaardigheden voor robots

De projectdeelnemers ontwikkelen generieke vaardigheden voor robots waarmee zij handelingen kunnen verrichten aan producten die variabel zijn in vorm, grootte en hardheid.

Een van die vaardigheden is het actief waarnemen van objecten in complexe omgevingen waarin het doel object gedeeltelijk verborgen is, zoals aanhechtingspunten van vruchten, die niet altijd zichtbaar zijn. De sensoren verzamelen informatie en die wordt samen met al bekende domeinkennis vastgelegd in een wereldmodel, vergelijkbaar met de kennis en ervaring die mensen opbouwen en met zich meedragen in hun geheugen.

Voedselverspilling

Robots kunnen een belangrijk middel zijn in de strijd tegen voedselverspilling, zo blijkt uit een recent onderzoek van ABN Amro. Robots kunnen immers accurater en consistenter hun werkzaamheden uitvoeren. Zo is de sla-ontkerner van FTNON in staat om de slakroppen te ontkernen met minder dan 4 procent verspilling. Maar ook niet-invasieve kwaliteitscontrole kan zorgen voor minder verspilling. Door zo vroeg mogelijk in de keten de kwaliteit van de producten op individueel niveau vast te stellen, voorkomt de ondernemer een recall: het terughalen van onveilige producten. Eenmaal verwerkt zijn onveilige producten moeilijker traceerbaar. Het risico bestaat dan dat er te veel producten worden teruggehaald, wat voor onnodige verspilling zorgt.

Robotisering en korte ketens

Daarnaast kan robotisering ook worden gebruikt om ketens te verkorten. Door schaalvergroting in de agrarische sector staan nieuwe spelers op, die de ketens verkorten. Een grote pluimveehouderij zal bijvoorbeeld bij voldoende schaalgrootte ook zijn eigen eieren inpakken en dit niet meer uitbesteden.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven.nl, 13 november 2018

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.