Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Holland Robotics: ontwikkelingen

Post Thumbnail

De eerste stappen van Holland Robotics werden gezet in het voorjaar. Met het begin van een nieuwe samenwerking tussen eenieder die actief is op het gebied van robotica in Nederland. Ook de industrie haakte op landelijke schaal aan. In dit bericht vertellen we u meer over de huidige ontwikkelingen.

De geboorte van Holland Robotics

Deze eerste stappen werden gezet door een aantal grote industriële partijen, 6 kennisinstellingen, RoboValley en High Tech NL. Zij besloten de handen ineen te slaan met als doel:

  • voortaan met 1 boodschap optreden naar het buitenland;
  • het herstel van de robotica community: wie doet wat en welke events vinden er plaats;
  • het oppakken van gezamenlijke belangen zoals veiligheid, het tekort aan technisch talent en de dialoog met de samenleving over de plaats van robotica en mens;
  • het realiseren van een meerjarig, industriegedreven onderzoeksconsortium waarmee de Nederlandse kennisinstellingen de robotica in Nederland toekomstbestendig maken. System engineering en samenwerking zijn daarbij key!

Dat was de geboorte van Holland Robotics. Ook meedoen? Klik hier om je aan te sluiten.

Ook regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de topsector HTSM steunen het gedachtegoed van Holland Robotics

Stilstand is achteruitgang. Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in de afgelopen periode een position paper rond robotica in Nederland opgesteld. Hiermee willen we de ambities en mogelijkheden voor de BV Nederland in kaart brengen. Met het paper formuleren we een duidelijke actie-agenda voor robotica richting de overheid en het bedrijfsleven.

Vanuit de community is een aantal thema’s naar voren gekomen. Deze worden momenteel geclusterd voor een gezamenlijke behandeling. Denk hierbij aan thema’s als:

  • tekort aan technisch personeel (scholing op alle niveaus, maar ook omscholing);
  • veiligheid en NEN-normering;
  • juridische aspecten.

Wilt u ook een thema inbrengen? Neem contact op met Holland Robotics.

Holland Robotics in relatie tot initiatieven als RoboValley, Smart Industry en fieldlabs

RoboValley is partner van Holland Robotics omdat een goed aangesloten Nederlandse roboticagemeenschap van belang is voor de internationale ambities van RoboValley. Andersom is Holland Robotics partner van RoboValley omdat RoboValley een geweldige speler is in technology transfer naar bedrijven toe.

Voor Smart Industry en de fieldlabs is Holland Robotics een geweldige steun in het verder ontwikkelen van de technology roadmap op het gebied van robotica. Uit initiatieven rond Holland Robotics zullen nieuwe fieldlabs ontstaan. Derhalve zal Holland Robotics ook nauw verband houden met partijen als FME en Feda.

De plannen van Holland Robotics op het gebied van AgroFood robotics passen ook mooi in het kader van HighTech2FeedThe World. Voor deze en de andere applicatiedomeinen (medical, industrial & inspection/maintenance) worden bestaande platforms uitgenodigd om mee te doen.

Ook hier is het motto: waar verdere samenwerking een meerwaarde heeft, zal Holland Robotics zich ervoor inzetten dat de BV Nederland een toekomst heeft in robotica!

Namens het bestuur van Holland Robotics,
Willem Endhoven
Directeur HighTechNL

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.