Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Holland Robotics: industriegedreven! politiek onderschreven?

Post Thumbnail

Voor baanbrekende innovatie moeten ondernemers, onderzoekers en overheden samenwerken. Alleen de bundeling van industriële ontwikkelkracht en marktkennis, wetenschappelijke expertise en faciliteiten en publieke stimulering en financiering kan van die innovatie een duurzaam succes maken. Gelukkig zien we in Nederland nu ook vernieuwing in die samenwerking zelf en daarvan mocht ik half januari getuige zijn in Maassluis op het hoofdkantoor van Lely. CEO Alexander van der Lely overhandigde er een oproep van Holland Robotics aan de hoogste innovatie-ambtenaar op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bertholt Leeftink.

Holland Robotics ging vorig jaar van start als landelijke robotica-community – op initiatief van bedrijven als Lely, Philips, Vanderlande, VDL ETG en DEMCON, die elk op hun manier met robotica bezig zijn. Ons doel is de samenwerking tussen wetenschap en industrie op roboticagebied naar een hoger plan te brengen. Zes (technische) universiteiten hebben zich hierbij al aangesloten. Het unieke van dit initiatief is de brede samenwerking en het feit dat wij als industrie de lead hebben genomen en de bereidheid uitgesproken om zelf stevig te investeren. Hoe onterecht ook, te vaak hoor je het verwijt dat grote bedrijven vooral uit de subsidieruif willen eten. Dat is dus hier absoluut niet het geval.

Die boodschap van samenwerking, ook met de overheid, stond centraal in de position paper die Alexander van der Lely in Maassluis namens Holland Robotics presenteerde: ‘Kansen voor de Nederlandse robotica – Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’. We verwachten geen ‘nieuw’ geld van de overheid, want we snappen dat dat altijd lastig is. Nee, we vragen om bestaande innovatiemiddelen toe te wijzen voor publiek-private onderzoeksprogramma’s die ervoor moeten zorgen dat onze robotica-industrie met haar innovaties internationaal voorop gaat lopen. Denk aan kansrijke toepassingssectoren als de maakindustrie, gezondheidszorg, agro, logistiek & transport en inspectie & onderhoud. De cruciale succesfactoren hebben we ervoor in huis: systeemdenken, ketensamenwerking en toepassingsgerichte innovatie. Bijvoorbeeld Lely met zijn melkrobots en Vanderlande met zijn slimme handlingsystemen hebben al laten zien dat je daarmee de wereldtop kunt halen.

Met deze position paper willen we komen tot de eerste industriegedreven en publiek-privaat gefinancierde onderzoeksagenda voor de robotica. Als ik op de stoel van de politiek zou zitten, wist ik het wel. Ik zou blij zijn met zoveel commitment – inclusief de zak met geld – van de industrie. Ik hoop dan ook dat de politiek snel reageert en dat er binnen afzienbare tijd de eerste calls voor robotica-R&D-projecten kunnen uitgaan. De tijd dat we als industrie jaren moesten lobbyen om technologische vernieuwing op de overheidsagenda te krijgen, is toch voorbij…

Als het echt moet kan de overheid snel reageren. Zie hoe het nieuwe kabinet nu omgaat met de Groningse gasbevingsproblematiek en snel de gaskraan dichter draait. Die daadkracht stemt positief. Bovendien wijst het er ons weer eens op waar de ‘verdiencapaciteit’ van ons land ligt. Van het aardgas moeten we het niet meer hebben, van de hightech export des te meer. Hoog tijd dat er meer publiek-private coalities komen rond kansrijke technologieën, zoals de robotica. Ik reken op een aangename ‘schokgolf’ door de Nederlandse robotica-community.

Dennis Schipper
CEO DEMCON

Bron: Mechatronica & Machinebouw

Auteursrecht is voorbehouden aan Mechatronica & Machinebouw.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.