Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Holland Robotics en VNO-NCW Brabant Zeeland starten ‘MKB Robotiseert’

Post Thumbnail

De economie zit in een hoogconjunctuur. De orderportefeuille is goed gevuld en bedrijven maken veel omzet. Hét moment om te investeren in robotisering. Toch blijkt uit recent onderzoek van het VNO-NCW Brabant Zeeland dat veel MKB-bedrijven hier nog weinig mee bezig zijn. Ondernemers zijn meestal druk bezig met de orde van de dag en innovaties komen daardoor onderaan het prioriteitenlijstje. Maar om ook in de toekomst succesvol te blijven, is het belangrijk om nu aan de slag te gaan met automatisering en robotisering. Dit is ook de conclusie uit een recente publicatie van het ING Economisch Planbureau

Een interview met Thijs Dorssers (Holland Robotics) en Inigo Beeker (VNO-NCW Brabant Zeeland).

Waarom heeft VNO-NCW Brabant Zeeland dit onderzoek gehouden?
Beeker: “De provincie Noord-Brabant en de arbeidsmarktregio’s willen graag de voorloper in Nederland zijn op het gebied van automatisering en robotisering. VNO-NCW vindt het van belang om bewustzijn te creëren bij leden en andere ondernemers over de mogelijkheden van robotica. Dit onderzoek, de ‘Robotscan’ hebben we gedaan om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken bij het MKB op het gebied van robotisering en automatisering. Door dit onderzoek heeft VNO-NCW beter in kaart welke ondersteuning het MKB nodig heeft om ‘robotready’ te worden en welke stappen we hiervoor moeten zetten.”

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek?
“De uitkomsten verschillen per sector en bedrijfsgrootte. In het algemeen zien veel ondernemers absoluut een rol voor robotisering in de toekomst. Automatisering en robotisering zal ze helpen concurrerender te worden. Toch zijn er voor veel MKB-bedrijven belemmeringen om nu te gaan robotiseren. Zo zijn ze onvoldoende op de hoogte van de technische mogelijkheden en vinden ze het lastig een inschatting te maken van de businesscase.”

Waarom nu investeren?
Dorssers: “De techniek wordt steeds slimmer en het wordt steeds eenvoudiger om robots te programmeren. Robots en mensen werken steeds vaker samen, waarbij robots het saaie, gevaarlijke en vieze werk uit handen nemen. Ook vanuit overheden zijn er initiatieven om digitalisering en automatisering te bevorderen, door bedrijven bijvoorbeeld tegen gereduceerde prijzen een advies op maat te geven. Door nu te investeren vergroten ondernemers hun concurrentiekracht op dit moment, maar ook hun slagkracht in economisch mindere tijden.”

Een van de grootste belemmeringen om te gaan robotiseren is gebrek aan kennis en/of tijd. Hoe zouden ondernemers hiermee geholpen kunnen worden?
“Er vinden veel bijeenkomsten plaats om (MBK-)bedrijven te informeren en in contact te brengen met robotica-aanbieders. Het is belangrijk voor ondernemers om periodiek dit soort bijeenkomsten te bezoeken, om even uit de dagelijkse bedrijfshectiek te stappen en zich te laten inspireren door andere ondernemers”, aldus Dorssers. “VNO-NCW heeft bovendien een aantal workshops robotica georganiseerd met Fontys Mechatronica. Daarmee willen we doorgaan”, vult Beeker aan.

Wat kunnen Holland Robotics en VNO-NCW hierin betekenen?
“Holland Robotics en VNO-NCW kunnen een verbindende rol spelen tussen MKB-bedrijven en de robotica-industrie. We kunnen zorgen voor kennisuitwisseling en de verschillende bedrijven met elkaar in contact brengen. Holland Robotics acteert vanuit de roboticabedrijven en VNO-NCW vanuit haar achterban in het MKB-bedrijfsleven.” Om meer awareness te creëren voor de mogelijkheden van robotica zijn Holland Robotics en VNO-NCW dan ook samen ‘MKB Robotiseert’ gestart. Een initiatief om MKB bedrijven te inspireren, informeren en in verbinding te brengen met roboticapartijen. Dorssers en Beeker: “samen met kennispartners als Fontys en roboticapartijen vanuit de Holland Robotics community gaan we bijeenkomsten, lezingen en workshops organiseren voor MKB-bedrijven. Tijdens de Vision, Motion & Robotics lanceren we de Quickscan, waarmee MKB-bedrijven snel kunnen inventariseren welke roboticatoepassingen voor hen interessant kunnen zijn. Ook is er een lezingentrack met lezingen en praktijkervaringen gericht op robotisering en automatisering voor het MKB.”

Want nú is het moment om te investering in robotisering.

Wilt u meer weten over de robotisering binnen het MKB? Neem dan contact op met

Thijs Dorssers, programmamanager Holland Robotics: thijs.dorssers@hollandrobotics.com
Inigo Beeker, projectleider VNO-NCW Brabant/Zeeland: beeker@vnoncwbrabantzeeland.nl

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.