Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Autonome inspectie & maintenance op afstand; Kick off project Holland Robotics Inspectie & Maintenance

Post Thumbnail

Op dinsdag 21 januari vond de gezamenlijke kick-off plaats van een tweetal OP Zuid projecten. Tijdens deze bijeenkomst  is de start gemaakt met ruim twintig deelnemers die de komende jaren aan de slag zullen gaan met het ontwikkelen van nieuwe roboticatechnologie en-toepassingen voor de sectoren logistiek en inspectie & maintenance.

De maatschappij verandert in een rap tempo. De eisen op het gebied van duurzaamheid, ergonomisch- en veilig werken nemen steeds meer toe. Twee aspecten die onder andere spelen binnen deze sectoren zijn groeiend aandeel van  e-commerce waarbij ook meer gevraagd wordt op het gebied van personificatie en traceability en de steeds extremere werkomstandigheden waarin inspectie en maintenance plaatsvindt. Aan de andere kant heeft de vergrijzing en het toenemende personeelstekort meer en meer impact op bedrijven. Dit vraagt om een andere manier van werken waarbij de inzet van robotica essentieel zal zijn in de toekomst.

Holland Robotics is daarom een tweetal projecten gestart Holland Robots Logistiek en Holland Robotics Inspectie & Maintanance. In deze projecten gaan ondernemingen uit de roboticasector, diverse en diverse opleidings- en kennisinstellingen  intensief samenwerken om gezamenlijk demo- en technologieoplossingen te ontwikkelen voor deze twee applicatiegebieden.

Samen bouwen
De projecten zijn niet alleen gericht op de ontwikkeling van nieuwe roboticatechnologie en -toepassingen. Ook het vormen van een sterke roboticacommunity behoort tot de projectdoelen, zodat Nederland in de toekomt een rol op wereldniveau gaat en blijft spelen op het gebied van robotica.

Meer weten?
We komen graag in contact met potentiële partners, gebruikers, toeleveranciers en beleidsmakers die kennis willen maken met de mogelijkheden en toepassingen van robotica. Voor inspectie en onderhoud, in de logistiek, maar ook in andere toepassingsgebieden.

Heeft u interesse in de projecten en wilt u meer weten? Neem contact op met Thijs Dorssers; manager Holland Robotics via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Projectduur
Het project is gestart op 1-1-2020 en heeft een looptijd tot maart 2023.

Projectparters
Inspectie & Maintenance

DEMCOM, EXRobotics, Holst Centre, Captain AI, Bright Cape, Aquatic Drones, TU/Eindhoven, Avans Hogeschool, Tilburg University, REWIN, BrainCreators, TenneT, HIT, RIMS B.V, Space53, MindLabs, Innovatiecluster Drachten, RoboValley, SPRINT Robotics, Port of Moerdijk, Werkendam Maritieme Industries

Achtergrond
Dat Nederland gebaat is bij de oprichting van een innovatie ecosysteem rondom robotica blijkt wel uit het rapport ‘Kansen voor de Nederlandse Robotica’ in 2017, geschreven door Berenschot in opdracht van Holland Robotics (clusterorganisatie van High Tech NL), en de diverse roadmapsessies in 2018. In 2019 beloven meerdere organisaties hun kennis en kunde met elkaar te delen om gezamenlijk een koploperspositie te bewerkstelligen voor Nederland in de robotica. Samen dienen ze medio 2019, twee subsidieaanvragen in bij het OP Zuid-programma. Beide projecten zijn inmiddels gehonoreerd en zijn per 1 januari 2020 gestart.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), OP-Zuid, Provincie Noord Brabant en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.