Agenda

Share innovation. Shape tomorrow.

WEBINAR: Innovatiesamenwerking Japan op terrein van robotisering en digitalisering in glastuinbouw en open teelt

Date
01-07-2020
Time
09:00:00 - 10:30:00
Post Thumbnail

De Ambassade in Tokyo en RVO organiseren op woensdag 1 juli een webinar om de plannen voor een agri-food innovatiemissie naar Japan te presenteren. Focus van deze missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten. Het doel van de missie is om nieuwe innovatie-samenwerkingen te verkennen en contacten op te bouwen met de relevante stakeholders in Japan.

Het webinar vindt plaats op woensdag 1 juli a.s. van 9.00 – 10.30 uur, inschrijven kan via deze link.

De missie is bedoeld voor kennisinstellingen en ondernemers in land- en tuinbouw, evenals ondernemers in de hightech (HTSM) industrie met interesse in agri-food toepassingen.

Gezamenlijke uitdagingen en kansen
Zowel Japan als Nederland hebben te maken met een aantal uitdagingen op het gebied van inzet van personeel – enerzijds het tekort aan medewerkers en anderzijds de arbeidskosten. De huidige Covid-crisis benadrukt het bestaande tekort aan personeel in de land- en tuinbouw nu extra in Nederland, gezien de afhankelijkheid van buitenlandse arbeidskrachten.

Daarnaast biedt robotisering ook kansen voor de biologische landbouw en het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Het handmatig wieden van onkruid kan vervangen worden door een 24/7 opererende robot en op deze manier bijdragen aan een duurzamere landbouw. Denk ook aan verdere uitbouw van precisielandbouw en strokenteelt of pixelfarming.

Japan is voor een groot deel afhankelijk van de import van voedsel, er zijn te weinig boeren (met bovendien een gemiddelde leeftijd van 65+) die niet voldoende productie genereren. De noodzaak om de landbouw en tuinbouw sector in het komende decennium structureel te hervormen is daarom erg hoog. De voortdurende Covid-crisis en door natuurrampen mislukte oogsten versterken de noodzaak hiertoe.

Download de onepager voor meer informatie

Aanmelden

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.