Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Toepassing cyber physical platform leidt tot vermindering kosten waterzuiveringsinstallaties

Post Thumbnail

Succesverhaal EUROCPS verhaal: DevLab

Schoon water
Beschikbaarheid van schoon water is een wereldbehoefte. Een goede werking van zuiveringsinstallaties is dan ook van groot essentieel belang. Hiervoor hebben veel waterzuiveringsinstallaties procesmonitoringsystemen geplaatst. De bestaande detectiesystemen, gebaseerd op het meten van drukval over de filters, zijn echter onvoldoende in staat om in vroegtijdig stadium onzuiverheden op te sporen. Dit leidt tot hoge kosten door het moeten vervangen van de filters welke niet meer goed te reinigen zijn. Deze vervanging zorgt voor bijna 30 procent van de operationele kosten van een installatie. Bij eerdere detectie van onzuiverheden kunnen door procesprocedures filters goed gereinigd worden, zonder dat deze vervangen hoeven te worden. Dit leidt direct wat leidt tot significant lagere exploitatiekosten.

DevLab heeft middels het IN-VITRO proof-of-concept-project zich gefocust op miniaturiseren en verbeteren van de meting van biofouling, de belangrijkste vervuiler van waterfilters, met behoud van compatibiliteit met veelgebruikte flow-cell zuiveringssystemen. Er werd een volledige operatie gesimuleerd. De traditionele druk-differentiële apparatuur werd vervangen door een camera die micro-organismen al bij lage concentraties/vervuiling detecteert en linkt deze aan een cyber-physical platform (CPS) voor beeldverwerking. Tevens kan het platform draadloos opereren, zodat sensoren ook achteraf ingebouwd kunnen worden in bestaande systemen zonder significante aanpassing van de infrastructuur waarbij de data aan onafhankelijke besturingssystemen gerapporteerd kan worden.

EuroCPS
Het IN-VITRO project is mogelijk gemaakt de het EuroCPS project. EuroCPS heeft geld, cyber phiscal platformen en inhoudelijke ondersteuning (design en verificatie van de testprodure) ter beschikking gesteld zodat de projecten binnen een korte tijd tot een succes gebracht konden worden. High Tech NL heeft als netwerkpartner binnen het EuroCPS project het proces bewaakt.

Vervolg
Vorig jaar hebben aanvullende experimenten plaatsgevonden voor verdere productontwikkeling. Tevens zal het experiment verder data verzamelen over langere termijn om zo nog een betere vergelijking te maken met de traditionele processen. Het potentieel van dit project kan zijn toepassing vinden in vrijwel alle processen waar vroege detectie van micro-organismen belangrijk is.

Meer over dit succesverhaal Meer over EuroCPS
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.