Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

HTSM partners bundelen krachten in Duitslandplan

Post Thumbnail

De partners van de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) bundelen hun kennis en krachten in een gezamenlijk Duitslandplan om nauwer samen te werken met Duitsland. Niet alleen als handelspartner, maar juist ook als technologie- en innovatiepartner. Het plan is een aanzet voor een meerjarige hightech programmering Nederland-Duitsland, en is vandaag gepubliceerd. Om de doelstellingen in dit plan te behalen werken diverse netwerkpartners, waaronder High Tech NL en de clusters Holland Robotics en Holland Semiconductors, nauw samen. Meteen naar het HTSM Duitslandplan

De ambitie van de topsector HTSM is om de komende jaren een groeistap te maken. Naast handelspartner van Duitsland ook technologie- en innovatiepartner voor Duitsland te zijn. Marc Hendrikse, boegbeeld van de topsector HTSM, hierover: ‘Duitsland is het grootste exportland voor Nederland. Nederland wil er nu voor zorgen dat Duitsland ook op het gebied van innovatie voor Nederland kiest en niet voor andere landen.’

Voor die groeistap is nu het moment. De traditionele industrie in Duitsland ondervindt veranderingen. En Duitsland kan ondersteuning gebruiken bij grote maatschappelijke omwentelingen zoals de Energiewende en Digitalisierung. Carina Weijma, plaatsvervangend trekker HTSM internationaal: ‘Duitsland vindt de Nederlandse systeemkennis belangrijk en waardeert de Nederlandse cultuur van experimenteren, het publiek-privaat samenwerken en de praktische uitwerkingen zoals bijvoorbeeld in fieldlabs. Als Duitsland de focus legt op technologische groei, kan de Nederlandse hightech sector de toepassingen hiervoor ondersteunen.’

In het Duitslandplan staat het woord ‘samen’ centraal. Aan de ene kant door de onderlinge afstemming tussen de Nederlandse hightech branches te vergroten, en aan de andere kant door steeds vaker samen met Duitse partners aan projecten te werken op gebieden waar Nederland en Duitsland elkaar kunnen versterken.

Lees verder

Meer weten over technologie & innovatiepartner Duitsland?
Kom dan naar het Holland High Tech Voorjaarsevenement op woensdag 25 maart. Centraal staan de business kansen in Duitsland op het gebied van energie en digitalisering.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.