Over Energy

Share innovation. Shape tomorrow.

Over Energy

Het stimuleren van innovatie staat bij ons centraal

Bij High Tech NL Energy bevorderen we innovatie binnen het dynamische landschap van de Nederlandse energie sector. Onze organisatie zet zich in voor het bevorderen van de collectieve belangen van de sector, met een sterke nadruk op lange termijn innovatie en het stimuleren van internationale samenwerking.

Door naadloos de hele Nederlandse ecosystemen te verbinden – van kleine tot grote bedrijven, overheidsinstanties en kennisinstellingen – streven we ernaar de drijvende kracht achter innovatie, partnerschappen en groei in de energie industrie te zijn. Samenwerking en innovatie zijn fundamenteel voor ons succes..

Onze leden komen samen om kennis uit te wisselen, samenwerkingsmogelijkheden te zoeken, het krachtige netwerk te benutten en hun eigen innovatiecapaciteiten te verbeteren. We geloven dat de hightech sector een cruciale rol speelt in het aanpakken van mondiale maatschappelijke uitdagingen voor een duurzame toekomst. We verkennen daarom nieuwe kansen door inzichten en competenties van partners met diverse achtergronden te combineren. Via netwerkevenementen, ontmoetingen en internationale samenwerkingen faciliteren we innovatie en benutten we de sterke punten en middelen van elke partner.

Door onze inbreng in het NXTGEN project vereffenen we op dit moment de weg voor baanbrekende ontwikkelingen in de spannende vakgebieden van batterijen, elektrolyseapparaten en plasma.

Sluit je bij ons aan

High Tech NL Energy streeft naar een netwerk en ecosysteem waar bedrijven en instellingen waardevolle technologiepartners zowel binnen Nederland als daarbuiten kunnen vinden.

Sluit je bij ons aan om de toekomst van Life Sciences Technology & Health innovatie vorm te geven. Samen kunnen we een blijvende impact hebben op de industrie, technologische vooruitgang stimuleren en bijdragen aan het welzijn van onze mondiale samenleving.

Volg ons nu op LinkedIn en neem deel aan het gesprek dat de toekomst vormgeeft.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.