Maak deel uit van dit krachtige netwerk

Kom direct in contact met relevante leden en partners

Heeft u interesse in een lidmaatschap van High Tech NL? Dan maken wij graag kennis met u en uw organisatie. Neem contact met ons op voor een afspraak met Willem Endhoven, managing director van High Tech NL. Stuur een e-mail naar info@hightechnl.nl of bel 088 – 555 43 33.

Direct aanmelden

Statuten 

High Tech NL is een vereniging en werkt derhalve met statuten, waarin de grondregels van de vereniging zijn vastgelegd. Wijzigingen op de statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) worden altijd voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. De statuten en het HR kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Contributie

De leden van High Tech NL zijn verdeeld over zes belangengroepen, met bijbehorende contributie en eventueel stemrecht. Meer hierover vindt u in de statuten die u hieronder kunt downloaden.

Belangengroep + omschrijving Contributie 2021* #
A: kleine bedrijven (tot 25 FTE / 5 mio euro omzet) €600,- 91
B: middelgrote bedrijven (tot 250 FTE/50 mio euro omzet) €1.200,- 69
C: grote bedrijven (50 tot 500 mio euro omzet) €6.000,- 15
D: zeer grote bedrijven (>500 mio euro) €9.500,- 3
E: kennis- en onderwijsinstellingen €1.200,- 17
F: startups** €365,- 2
Associates: adviseurs en belangenorganisaties €800,- 18

* Toelichting op de contributiebedragen

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Conform de statuten kan de contributie jaarlijks wijzigen. Indien men lid wordt in de loop van een kalenderjaar wordt de contributie voor het resterende tijdvak naar rato berekend. FME heeft in 2014 besloten om de korting voor FME-leden in drie jaar af te bouwen. Hierdoor is per 2018 het kortingspercentage voor FME-leden komen te vervallen.

** Toelichting Startups

In categorie F: startups kan een starter maximaal 3 jaar lid zijn. Voorwaarde startup: peildatum inschrijving register Kamer van Koophandel, minimaal headcount = 3 
.

 

# Het aantal leden op 01 oktober 2021. 

Delen: