Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Waardevolle expertmeeting voor wetenschap, bedrijfsleven en clinici MMC

Post Thumbnail

Innovaties vinden plaats daar waar technologie en mensen elkaar kunnen versterken. In de gezondheidszorg is veel behoefte aan goede mensen en technologie kan daarbij een waardevolle aanvulling zijn. Daarnaast is er in de hightechindustrie behoefte om meer inzicht te hebben in wat er in de zorg speelt. De combinatie van kennis en kunde uit de verschillende vakgebieden kan mooie innovaties tot stand brengen, die de zorg nog beter kunnen maken.

Op 23 februari gingen op de Health Innovation Campus in Veldhoven zestien artsen van Máxima Medisch Centrum (MMC) tijdens een interactieve workshop in gesprek met wetenschappers en hightechbedrijven, beiden actief in de medische technologie. Gedurende de avond ontstond een waardevolle uitwisseling van kennis, ervaring en contactgegevens.

Op initiatief van de HTSM roadmap Advanced Instrumentation, High Tech NL, de Health Innovation Campus en MMC Academie verkenden de aanwezigen gedurende twee sessies in vier groepen de mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe producten en onderzoeksprojecten. Dankzij de diversiteit van het gezelschap kwamen veel verschillende onderwerpen aan bod. Zo wisselde men van gedachten over methoden voor het niet invasief meten van de temperatuur van de hoofdhuid tijdens koeling om haaruitval bij chemotherapie te voorkomen. Een andere waardevolle discussie ging over de kwaliteit en eisen aan thuismonitoring. Ook het ontwikkelen van innovatieve meetmethoden van vitale lichaamsfuncties bij kwetsbare patiënten, zoals vroeg geboren baby’s, kwam ter sprake. 

Follow-up

De meest veelbelovende ideeën zullen verder worden uitgewerkt tot innovatieve samenwerkingsprojecten, om zo nieuwe producten, onderzoeksprojecten of spin-offs te ontplooien.

De Roadmap Advanced Instrumentation kan ondersteunen met een programma specifiek voor publiek-private samenwerking. Een mogelijke subsidieregeling is bijvoorbeeld Kennis en Innovatie Mapping (KIEM).

Ook is er een proeftuin High Tech Care en Cure waar men gebruik van kan maken. Deze proeftuin is een samenwerkingsverband tussen de TU/e, KIEN, High Tech NL, GGzE en Coöperatie Slimmer Leven 2020. De proeftuin biedt een groot netwerk, mogelijkheden om met eindgebruikers in contact te komen, en een fysieke plek waar concepten gevalideerd kunnen worden. Deze fysieke plek zal dit jaar gerealiseerd worden op de TU/e. De proeftuin High Tech Care en Cure wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

Meedoen?

Wilt u meer weten over de uitkomsten van deze bijeenkomst en/of denkt u een waardevolle bijdrage te kunnen leveren met uw bedrijf? Neem dan contact op met Femke Roos, Program manager Innovation, via femke.roos@hightechnl.nl of 088 – 555 43 33. 

Lees het uitgebreide verslag van deze expertmeeting

Fotografie: Health Innovation Campus

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.