Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

VoltaChem zoekt hightechcomponenten-leveranciers voor superieure electrolyzer

Post Thumbnail

Shared Innovation Program VoltaChem is op zoek naar bedrijven die technologie in huis hebben om de levensduur van componenten in een electrolyzer te verbeteren. Met een electrolyzer kun je waterstof maken uit water met behulp van elektriciteit. De behoefte aan waterstof stijgt de komende jaren sterk. Niet alleen vanuit de transportsector, maar ook vanuit de chemische industrie. Alle reden dus om samen te werken aan een concurrerende electrolyzer. VoltaChem’s Power-2-Hydrogen expert Arend de Groot licht toe welke concrete kansen er liggen voor de Nederlandse hightechmaakindustrie.

 

Valideren van hightechcomponenten voor concurrerende electrolyzer

"Shared Innovation Program VoltaChem is een initiatief van TNO en ECN dat samen met partners werkt aan de elektrificatie van de chemische industrie," vertelt Arend de Groot die binnen VoltaChem verantwoordelijk is voor de Power-2-Hydrogen programmalijn.

"Bij VoltaChem-partner ECN hebben we sinds kort een uniek electrolyzer teststation staan dat levensduurtesten kan uitvoeren. De levensduur bepaalt hoe succesvol een electrolyzer is. Op dit moment zorgen dure materialen zoals iridium voor de katalysator of edelmetaalcoatings om corrosie te voorkomen voor een lange levensduur. Met langeduurtesten en testen waarbij de degradatie gericht wordt versneld, willen we nu onderzoeken welke alternatieve componenten geschikt zijn om de kosten van de electrolyzer te verlagen, de efficiëntie te verhogen, en dat alles bij een gelijkblijvende of zelfs langere levensduur. We kunnen dit niet alleen en daarom zoeken we bedrijven die technologie in huis hebben om betere electrolyzer componenten te produceren. Wij kunnen bedrijven helpen om componenten op basis van hun technologie te ontwikkelen en samen met hen de componenten te testen."

Waarom samen met VoltaChem testen?

Waarom zouden hightechcomponenten-leveranciers hun materialen eigenlijk niet direct laten testen bij hun (potentiële) klant: de electrolyzerfabrikant? "Dat heeft te maken met twee zaken", legt Arend de Groot van VoltaChem uit. "Ten eerste weten de fabrikanten dat levensduur van componenten het belangrijkste is. Ze zijn dus alleen geïnteresseerd in componenten waarvan de levensduur al aangetoond is. En ten tweede is de architectuur van de cel waar de component in moet passen, vaak fabrikant-specifiek. Als je dus een materiaal getest wilt hebben dat toepasbaar moet zijn in verschillende soorten electrolyzers en als je op gelijkwaardige voet inzicht wilt krijgen in de resultaten, dan zul je de test dus uit moeten laten voeren door een onafhankelijk platform dat werkt volgens het principe van open innovatie. Dat is exact wat VoltaChem biedt. Een groot voordeel is dat de componentenleveranciers bij succesvolle, gestandaardiseerde testen een goed verhaal hebben richting hun potentiële klanten, de electrolyzerfabrikanten. Een win-win-situatie dus voor alle partijen", vertelt Arend de Groot enthousiast.

Positioneren van Nederlandse maakindustrie als toekomstige toeleverancier

"Electrolyzer fabrikanten (zoals in Europa Siemens, Hydrogenics, ITM) richten hun inspanningen vooral op het integreren van de electrolyzer stack in een compleet systeem. Cel- en stackontwikkeling vindt voor een belangrijk deel plaats met toeleveranciers van sleutelcomponenten als membranen, katalysatoren en separatorplaten. Uiteindelijk zit de toevoegde waarde van de electrolyzer met name in de toegeleverde functionele elementen. Daarom is het voor Nederland met zijn sterke high tech maakindustrie interessant zich als toekomstige toeleverancier te positioneren", aldus De Groot.

Voorbeelden van concrete innovaties die VoltaChem zoekt

VoltaChem heeft een helder beeld van welke innovaties er nodig zijn. Enkele concrete voorbeelden:

  1. Vervangen van titanium platen tussen de elektrolysecellen door andere corrosiebestendige materialen of slimme composiet oplossingen.
  2. Oplossingen om het oversteken van gassen (zuurstof/waterstof) door de polymeermembranen te verminderen, bijvoorbeeld door toepassing van andere (proton geleidende) polymeren of gebruik van dunne lagen.
  3. Herontwerpen van de huidige titanium ‘current collector’ laag, die een goede elektrische geleiding moet hebben, maar tegelijkertijd het transport van gas en vloeistof zo min mogelijk moet hinderen.
  4. Alternatieven voor de dure ruthenium/iridium katalysatoren die gebruikt worden om water in protonen en zuurstof te splitsen.

Kansen om samen te werken

VoltaChem zoekt bedrijven die technologie in huis hebben die gebruikt kan worden om de levensduur van componenten in de electrolyzer te verbeteren. Die oplossingen kunnen alleen samen tot stand komen. VoltaChem heeft de kennis van de uitdagingen in de electrolyzer. U hebt wellicht een oplossing. Arend de Groot komt graag met u in contact via +31 (0)88 515 82 40 of a.degroot@ecn.nl.

Zoekt u ook een hightechoplossing? High Tech NL helpt

Heeft u ook een uitdaging (technologisch of maatschappelijk) waarvoor u een hightechoplossing zoekt? Of heeft u een technologische innovatie waar u een markt of product bij zoekt? Laat het ons weten. Neem contact op met Femke Roos, Program manager Innovation, via femke.roos@hightechnl.nl of 088 – 555 43 33. 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.