Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Topsectoren en Human Capital: samen aan de slag voor de banen van morgen

Post Thumbnail

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rondom onder meer zorg, de energietransitie en veiligheid. De topsectoren hebben een belangrijke positie aan de frontlinie van de (technologische) ontwikkelingen en zien dat Nederland door de snelheid een collectieve leerachterstand moet inlopen. Dit vraagt om learning communities en blijvend investeren in de ontwikkeling van mensen op cruciale gebieden. Hiervoor hebben de topsectoren de “Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag” gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer.

De topsectoren willen met hun human capital-aanpak innovaties sneller in de praktijk brengen. Dat vraagt om het slim organiseren van innoveren, werken en leren in learning communities. Nieuw is dus dat Human Capital integraal onderdeel is van alle onderzoeken, projecten en acties van het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid.

100 learning communities in 2023
In 2023 willen de topsectoren 100 learning communities realiseren via fieldlabs, meetingpoints, living labs, skillslabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, lectoraten en practoraten[1]. In een learning community komt onderwijs, wetenschap en de praktijk samen. Hiermee zetten topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de human capital aanpak. Nieuwe kennis en ervaring rond de maatschappelijke uitdagingen komt daarmee sneller op de werkvloer, in het onderwijs en bij bedrijven.

Nieuwe kennis over learning communities en human capital door onderzoek
Onderzoek is een tweede belangrijke actie. Zo continueren[2] de topsectoren samen met NWO een meerjarig onderzoeksprogramma naar learning communities[3] als onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant ’20-‘23. De topsectoren hebben de ambitie 30 mln euro te gaan investeren. De topsectoren willen leren van de human capital aanpak en willen dit volgen in de programma’s van de onderzoeksconsortia[4]. Ook trekken de topsectoren samen op in arbeidsmarktonderzoek. Zo wordt er een vervolg gegeven aan het ‘Onderzoek arbeidsmarkt ICT met topsectoren’[5], over de gevraagde digitaliseringsdeskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vervolg
De topsectoren publiceren en delen de opbrengsten van de roadmap met hun partners, zoals NWO, de SER, VNO/NCW, MKB-Nederland, de onderwijsorganisaties, O&O-fondsen, Groenpact, Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de vakdepartementen. Zo zorgen de topsectoren ervoor dat mensen en bedrijven goed voorbereid zijn op het werk van morgen. De topsectoren zijn: Energie, Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, HighTech Systemen en Materialen, Chemie, Water & Maritiem en Logistiek en het team ICT (dutch digital delta).

Meer weten:
Meer weten over Human Capital en het topsectorenbeleid? Neem contact op met Coen de Graaf; Program Director Human Capital; via coen.de.graaf@hightechnl.nl

Aanvullende documenten
Roadmap Human Capital topsectoren 2020-2023
Samenvatting roadmap

[1] https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/actiescan-learning-communities
[2] https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/human-capital-leren-in-learning-communities/human-capital-leren-in-learning-communities.html & https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/human-capital-future-of-work/human-capital-future-of-work.html
[3] https://www.scienceguide.nl/2019/10/leren-in-leergemeenschappen-moet-kwalitatief-onderzocht-worden/
[4] https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/we-moeten-learning-communities-meer-aanzien-geven
[5] https://www.nldigital.nl/news/digitalisering-en-de-arbeidsmarkt-veel-kansen-maar-actie-vereist/

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.