Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Topsector pakt schaarste technici aan

Post Thumbnail

De Nederlandse hightech heeft meer dan ooit behoefte aan technisch talent op elk niveau. De schaarste aan technici in combinatie met de vergrijzing op de arbeidsmarkt en binnen het onderwijsveld vraagt om een krachtig antwoord. Met de Human Capital Agenda speelt de topsector HTSM daar met succes op in. Het doel: de toenemende bekendheid van Nederland als hightechland verder uitbouwen en met voldoende menselijk kapitaal de nationale hightechindustrie op een hoger plan brengen.

De Human Capital Agenda van de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM) vormt sinds 2011 de basis om ervoor te zorgen dat de Nederlandse hightech nu en in de toekomst over voldoende goedopgeleide technici en vakspecialisten beschikt. ‘Die gouden handen en gouden hoofden zijn echt hard nodig in onze branche’, vertelt Marc Hendrikse (foto boven), ceo van de NTS-Group en binnen Holland High Tech lid van het topteam HTSM.

‘Gelukkig hebben we met het topsectorenbeleid in vijf jaar tijd al veel bereikt’, vindt Hendrikse. ‘Zo hebben we in meerdere regio’s van het land hogescholen en mbo-instellingen verbonden met regionale bedrijven via de Centra voor Innovatief Vakmanschap en de Centres of Expertise. Die nauwe samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen is nodig zodat zo veel mogelijk jongeren het hoogste vakmanschapsniveau bereiken.’

Voor kennisuitwisseling op hoog niveau is het belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar nog beter weten te vinden, zegt Coen de Graaf van branchevereniging High Tech NL. Hij is als programmamanager verantwoordelijk voor de uitvoering van de Human Capital Agenda. ‘De Centra voor Innovatief Vakmanschap en de Centres of Expertise spelen daarin een belangrijke rol. Zo creëren we tweerichtingsverkeer waarbij docenten en studenten meedraaien in projecten met en bij bedrijven, en ervaren mensen uit het bedrijfsleven hun kennis en ervaring doorgeven aan mbo’ers en hbo’ers. Die flexibiliteit en creativiteit helpen ons om de uitstroom door vergrijzing op te vangen met voldoende jonge technici op elk niveau: van mbo tot en met wo+.’

Volgens De Graaf is het cruciaal om dit verder door te zetten. ‘De kennis die op de plank ligt bij hogescholen en universiteiten moeten we verwaarden en via producten naar de markt brengen. Samenwerking is essentieel om de uitdagingen in de hightechsector het hoofd te bieden en de schaarste aan technisch talent op te vangen.’

Succesvolle matches

Talentvolle masterstudenten sponsoren en internationale kenniswerkers werven zijn twee andere speerpunten van de topsector HTSM. ‘We streven ernaar om elk jaar 250 topsectorbeurzen aan te bieden’, legt Hendrikse uit. ‘Grote ondernemingen zoals ASML, Thales en Tata ondersteunen zo toptalenten voor wie de financiering van een masteropleiding een probleem is.’

Ook hier gaan onderwijs en bedrijfsleven hand in hand, aldus Hendrikse. ‘Dat loopt als een rode draad door al onze activiteiten. Hoe tackelen we het tekort aan technici? Die opdracht is zo groot en complex dat we het samen moeten oplossen. Ons gezamenlijk doel is meer mensen in de techniekopleidingen en uiteindelijk in onze bedrijven te krijgen. Natuurlijk zo veel mogelijk met Nederlands talent. Elke jongere die hier een technische opleiding volgt, is in principe verzekerd van een baan.’

‘Daarnaast hebben we behoefte aan heel veel technici uit het buitenland om te voldoen aan de vraag’, vervolgt Hendrikse. ‘Zo nemen we al een aantal jaar deel aan de Hannover Messe en de European Career Fair op het MIT in Boston om Nederland als hightechland te promoten bij internationale kenniswerkers. En met resultaat, want het aantal succesvolle matches tussen internationale studenten en Nederlandse hightechbedrijven neemt steeds verder toe.’

Wereldkampioen

Samen met partijen zoals High Tech NL, FME, Brainport Industries en de topsector ICT heeft HTSM een sterke impuls gegeven aan de bekendheid en kwaliteit van Nederland als hightechland. Hendrikse: ‘Ook politiek Den Haag heeft het opleiden van technici meer dan ooit als prioriteit omarmd. Uit het enthousiasme vanuit het politieke veld proef ik dat dit onderwerp ook deze kabinetsperiode op de agenda blijft. Aan ons de taak om te blijven aantonen hoe belangrijk de hoogwaardige industrie is voor de Nederlandse economie en onze exportpositie.’

Door de toenemende digitalisering en robotisering van de hightechindustrie ontstaan volop nieuwe jobs en functies. ‘Daarom zoeken we samen met High Tech NL naar financiële middelen om kansrijke start-ups en scale-ups vooruit te helpen’, verklaart Hendrikse. ‘Want we hebben de volgende ASML of Philips nodig. Ideeën hebben we in Nederland voldoende. Sterker nog: op veel hightechgebieden zijn we wereldkampioen. Via de Human Capital Agenda zoeken we de juiste mensen om van die kennis economische waarde te creëren. De acties die we hiervoor al hebben ingezet, zetten we de komende jaren door om het succes verder te vergroten.’

Bron: Bits&Chips Special april-mei 2017 – Werken in de high-tech | Website Bits & Chips

Lees ook: Van internationale student naar Nederlandse topper

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.