Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Startsein project FOKUS: transformatie naar de digitale industrie

Post Thumbnail

De industrie moet steeds meer voldoen aan maatwerk, met hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden. Om dit te bereiken zijn flexibele en meer efficiënte en snellere productieprocessen nodig. Veel MKB bedrijven zijn dan ook bezig om de stap naar Smart Industry / Industrie 4.0 te maken. Om de reeds aanwezig kennis uit zowel Nederland als Vlaanderen te benutten en beschikbaar te maken voor het MKB is het project FOKUS geïnitieerd. Vanuit Nederland is High Tech NL één van de partners, samen met FME, TNO en Brainport Industries voor dit project.

Startsein

Met de onthulling van het logo gaven de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois op de Hannover Messe het startsein voor het project FOKUS. In dit initiatief gaan de twee landen samenwerken om bedrijven te helpen met de transformatie naar de digitale industrie.

In de grensregio wordt hard gewerkt aan deze noodzakelijke transformatie. Zo is er in Vlaanderen de Transformatieagenda Industrie 4.0 en heeft Nederland dit thema verankerd in Smart Industry. Dankzij de hechte samenwerking wordt het faciliteren en het ondersteunen van de maakindustrie aan beide zijden van de grens aanzienlijk versterkt.

Smart Industry-scan

Voor het totale project is 4,5 miljoen euro begroot. Een deel van het budget wordt besteed aan de ontwikkeling van een Smart Industry-scan die voor FME-leden gratis te gebruiken is. Ook wordt er een implementatiemethode ontwikkeld om bedrijven te helpen bij de beslissing om te investeren en hoe ze daarbij tot snelle resultaten kunnen komen. Stel: een bedrijf wil de stap naar robotisering zetten. Hoe krijgen ze dit zo snel mogelijk rendabel en hoe snel zijn de investeringskosten terug te verdienen. Binnen het project FOKUS worden clusters gevormd die de bedrijven bij dit soort vraagstukken gaat helpen. Hiervoor wordt een laboratorium gebouwd waarin een proefopstelling wordt getest, net zolang tot de oplossing werkt. Ook zit er in het beschikbare budget ruimte om mkb-bedrijven individueel te helpen.

Ga direct naar de bedrijfsscan

Samenwerkingsagenda

FOKUS vloeit direct voort uit de top van eind 2016 waar de premiers van Nederland en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda hightech om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden. In het project FOKUS worden kennis, faciliteiten en technologieën verbonden door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken.

Door gebruik te maken van kennis uit zowel Nederland als Vlaanderen verwachten de partners te kunnen versnellen bij de transitie van met name mkb-ondernemingen. De partners aan Nederlandse zijde zijn FME, TNO, Brainport Industries en High Tech NL. Vanuit de Vlaamse kant zijn Agoria, Sirris, Flandersmake, OMC en de KU Leuven betrokken. Namens FME heeft Business Development Manager Regio Zuid Frank Donders de dagelijkse leiding.

Economische pijler

De hightechindustrie is één van de belangrijkste pijlers in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Nieuwe (disruptieve) technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen en de toenemende schaarste in grondstoffen vragen om herinrichting van de productieketen met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit. De industrie moet vandaag voldoen aan maatwerk, met hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden. Om dit te bereiken zijn flexibele en meer efficiënte en snellere productieprocessen nodig. Maar ook de betrokken organisaties en operators die dergelijke productiesystemen aansturen, kunnen niet achter blijven.

Meer weten?

Neem dan contact op met Coen de Graaf, Program manager Human Capital topsector HTSM, via 088 – 555 43 33

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.