Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Open Call NXTGEN Hightech | Toekomstigbestendige hightech apparatuur

Post Thumbnail

Open call: ruim 10 miljoen euro voor samenwerken aan toekomstbestendige hightech apparatuur

Voor het stimuleren van de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech equipment is 10,6 miljoen euro onderzoeksfinanciering beschikbaar. De toekomstbestendige hightech apparatuur is gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland.

Meer informatie
Bekijk de volledige call voor proposals via onderstaande button. Wil je de matchmaking bijwonen op dinsdag 2 april a.s.? Meld je dan aan via het formulier op de aanmeldpagina.

 

Informatie call

De eerste open call van NXTGEN Hightech is via NWO opengesteld. Het gaat om de call ‘Toekomstbestendige hightech apparatuur’, om de ontwikkeling te stimuleren van een nieuwe generatie hightech equipment. Deze toekomstbestendige hightech apparatuur is gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland. Voor het publiek-private onderzoek is in totaal 10,6 miljoen euro beschikbaar. Op 2 april vindt er een matchmakingsbijeenkomst plaats. De eerste deadline voor het aanvragen van onderzoeksfinanciering is 7 mei.

De call ‘Toekomstbestendige hightech apparatuur – NXTGEN Hightech open call 2024’ is de eerste oproep die voortkomt uit NXTGEN Hightech. Het onderzoek zal bijdragen aan een nieuwe generatie hightech apparatuur in Nederland. De huidige kracht van Nederland op dit gebied is te danken aan de expertise en ondernemersgeest van diverse spelers, waaronder bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers. Om deze positie te handhaven en het toekomstige verdienvermogen te versterken zijn aanzienlijke investeringen nodig.

Doel onderzoek
Het doel van de 2024-call is het ontwikkelen van een nieuwe generatie hightech equipment gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland. Hierbij dient het aangevraagde onderzoek ten minste één geprioriteerde sleuteltechnologie te koppelen aan één van de systeemtechnologieën.

  • Geprioriteerde sleuteltechnologieën
  • Cyber-physical systems / robotica;
  • (Opto)mechatronica;
  • Semiconductor devices / Lithografische systemen;
  • Dunne film / plasmatechnologie;
  • Bionanotechnologie.

De geselecteerde systeemtechnologieën voor de 2024-call spelen een sleutelrol in alle zes toepassingsdomeinen binnen NXTGEN Hightech.

Geselecteerde systeemtechnologieën

Budget en deadlines

Het totaalbudget voor deze call is 10,6 mEuro waarbij per project maximaal 1,75 mEuro onderzoeksfinanciering beschikbaar is. Op 7 mei is de deadline voor het aanleveren van de vereiste intentieverklaring. De volledige aanvraag moet bij NWO op dinsdag 4 juni zijn ingediend. Voor deze call organiseert het Nationaal Groeifonds-programma NxtGen Hightech een matchmakingsbijeenkomst op 2 april bij NWO Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunnen onderzoekers en partners (publiek/privaat) elkaar vinden om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel uit te werken.

Matchmaking
De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen. Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies spreken de deelnemers over interdisciplinaire samenwerking en wisselen zij hun (onderzoeks-) interesses met elkaar uit. Tot slot wordt ruimte geboden om door te praten met andere geïnteresseerden, en wordt afgesloten met een laagdrempelige borrel.

Aanmelden Matchmaking

 

Pitch & presenteer
Tijdens de sessie krijgen deelnemers de mogelijkheid om hun idee/voorstel binnen 3 minuten te presenteren, met ruimte voor discussie. Dit gebeurt in de vorm van een korte pitch, waarbij in ieder geval het onderzoeksgebied, het plan en de wensen kort besproken dienen te worden. Er is ruimte voor maximaal 8 pitches.

Wat is het doel van deze Call?
Het doel van deze Call for proposals is ruimte te bieden aan academisch onderzoek binnen een aantal geprioriteerde sleuteltechnologieën en systeemtechnologieën die relevant zijn voor meerdere kansrijke toepassingsdomeinen in het kader van het Nationaal Groeifondsprogramma NXTGEN Hightech. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid voor nieuwe partijen (zowel bedrijven als kennisinstellingen) bij te dragen aan de kennisontwikkeling binnen het NXTGEN Hightechprogramma.

Voor wie is deze Call? 
Een aanvraag kan worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers, o.a. cofinanciers, zijn betrokken. Een consortium bestaat altijd uit onderzoekers van twee of meer verschillende onderzoeksorganisaties (waarvan minimaal één universiteit), aangevuld met één of meer cofinanciers en mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

 

Aanmeldformulier open Call

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.