Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Monika Hoekstra Programma Directeur NXTGEN HIGHTECH

NXTGEN HIGHTECH bereidt zich voor op de toekomst en de start van het programma in het eerste kwartaal van 2023. Tijdens het NXTGEN HIGHTECH partnerevent op maandag 26 september jl., is Monika Hoekstra voorgesteld als de nieuwe programmadirecteur voor het Nationaal Groeifonds investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH. Met haar ruime ervaring en achtergrond in de hightech sector, met eerdere nationale innovatieprogramma’s en het stroomlijnen van processen en organisaties gaat zij het programmabureau van NXTGEN HIGHTECH leiden. Met het aantreden van Monika per 1 oktober 2022 worden de laatste voorbereidingen gedaan om de start van het programma in het eerste kwartaal van 2023 mogelijk te maken.

Monika Hoekstra:
“Ik ga graag samen met alle partners en stakeholders aan de slag om het NXTGEN HIGHTECH programma verder vorm te geven en uit te bouwen. Ik begin aan deze prachtige maar ook complexe uitdaging vanwege de maatschappelijke relevantie en omdat ik ervan overtuigd ben dat we met NXTGEN HIGHTECH kunnen doorpakken en oplossingen kunnen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding.”

Marc Hendrikse, boegbeeld NXTGEN HIGHTECH:
“We hebben gekozen voor een sterke verbinder die regie kan voeren en samen met alle partners de grote strategische kansen die er voor de Nederlandse hightech industrie liggen om kan gaan zetten naar resultaten. Ik ben blij dat Monika deze maatschappelijke opgave voor Nederland wil oppakken.”

Programmadirecteur met een ‘hands on’ missie
De uitvoering van het programma ligt in handen van stichting i.o. NXTGEN HIGHTECH. Monika gaat leiding geven aan het programmabureau dat het bestuur adviseert bij belangrijke besluiten over het programma. Samen met het team geeft zij kennisontwikkeling een krachtige boost, versterkt zij de samenwerking tussen de verschillende domeinen zorgt zij voor een stevige verankering van de nieuwe technologieën in de maatschappij. Met als belangrijk doel, de wereld van morgen beter maken!

Oplossingen voor de toekomst
In juli heeft de Nationaal Groeifonds commissie € 450 miljoen toegekend aan het NXTGEN HIGHTECH programma om zo de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. In NXTGEN HIGHTECH wordt vanuit zes domeinen hightech oplossingen geboden voor een nieuwe generatie technologie voor de toekomstige generatie Nederlanders, onze kinderen. NXTGEN HIGHTECH biedt oplossingen in zes domeinen. Enkele voorbeelden:

  • Duurzame energie: groene (waterstof)energie en nieuwe batterijen door efficiënte(re) apparatuur te produceren met dunne film technologie.
  • Lasercommunicatie: apparatuur voor datacommunicatie via laserbundels en satellieten, energiezuinig, veilig en met hogere capaciteit.
  • Gezondheid: productietechnologie voor nieuwe chips die miniatuur diagnostiek (‘Lab-on-Chip’) mogelijk maken, waarmee organen nagebootst (‘Organ-on-a-Chip’) of vervangen (kunstorganen) kunnen worden én de zoektocht naar nieuwe medicijnen en therapieën versnellen, waar mogelijk zonder dierproeven.
  • Snellere chips: ontwikkeling van apparatuur om nog snellere en energiezuinigere chips te maken die deels ook met licht schakelen waardoor er meer toepassingen ontstaan, zoals op medisch,- voeding,- en veiligheidsgebied.
  • Lichte materialen: machines die met innovatieve composiettechnologie lichtgewicht constructies maken om vervoer (luchtvaart, auto’s) energiezuiniger te maken.
  • Robotica in land- en tuinbouw: snelle en precieze robots die bijdragen aan een duurzame voedselketen.

Wereldkampioen
De Nederlandse hightech sector is goed voor een bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (bnp) van € 72 miljard per jaar. Nederland staat op nummer 6 in de Global Innovation Index. Doelstelling is om ‘wereldkampioen hightech’ te worden. Inclusief de bijdrage van € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, gaat NXTGEN HIGHTECH tot 2040 ongeveer een miljard investeren. Daarmee kan het consortium de Nederlandse hightech sector het leidende cluster in Europa maken en een extra bijdrage leveren aan het bnp van € 6 tot 11 miljard per jaar.

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.