Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Klankbord voor Mkb

Post Thumbnail

High Tech NL vindt persoonlijke interactie met haar leden belangrijk! Speciaal voor onze Mkb-leden plannen wij in september en oktober 1-op-1 contactmomenten om onder meer te sparren hoe het Mkb zich sterker op kan stellen na de COVID-19 crisis. De wereld is veranderd, zowel geopolitiek, als op het gebied van marktkansen en demografische trends, maar ook de schaarste van chips en producten heeft effect. Hoe kunnen Nederlands Mkb’s hier effectief op aansluiten? High Tech NL fungeert hierin als klankbord voor haar Mkb-leden in met name de aandachtsgebieden semicon, robotica en lifescience technologies.

Persoonlijk contact
Willem Endhoven (Managing Director High Tech NL) en Martine Zegers (Bestuurslid Mkb High Tech NL) gaan graag telefonisch met de leden in gesprek en geven antwoord op vragen als:

  • Hoe en waar kan mijn bedrijf aansluiting vinden bij innovatieve, gesubsidieerde projecten?
  • Waar liggen de internationale kansen op de verschillende applicatiedomeinen?
  • Wat zijn de nieuwe bedrijfsmodellen in de veranderende marktomstandigheden?

Maar ook onderwerpen als financiering, Business Development support, duurzaamheid en nog veel meer innovatieve vraagstukken kunnen uiteraard aan bod komen!

Monitoren
Essentieel is dat High Tech NL voor haar leden als gids fungeert om Mkb-leden bij bestaande initiatieven te betrekken en zelfs aanvullende initiatieven te ontwikkelen. Om dat zo optimaal te monitoren, gaan we graag met elkaar in gesprek. De persoonlijke uitnodiging om een afspraak te plannen volgt in september.

Mochten er nu al onderwerpen en/of vragen zijn, neem dan gerust contact op met Willem Endhoven! Het lidmaatschap bij High Tech NL staat immers voor de verbindende factor om succesvol samen te werken & te innoveren.

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.