Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Invoering Europees eenheidsoctrooi

Post Thumbnail

Kosten eenheidsoctrooi pakken gunstig uit

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de invoering van het eenheidsoctrooi. Een Europees octrooi kan daarmee straks in één keer worden bekrachtigd in bijna de hele Europese Unie. Onlangs heeft het Europees Octrooibureau de kosten van het eenheidsoctrooi vastgesteld. De kosten pakken gunstig uit voor octrooihouders. Daarmee is duidelijk dat het eenheidsoctrooi straks een aantrekkelijke optie zal bieden voor veel octrooihouders.

Om een octrooi in stand te houden, dient de octrooihouder elk jaar een taks te betalen: de zogeheten jaartaks. In de huidige situatie hanteert elk EU-land zijn eigen taksensysteem, zodat voor een Europees octrooi voor elk land afzonderlijk een jaartaks moet worden betaald. Een octrooihouder heeft te maken met aanzienlijke kosten als hij zijn octrooi in alle EU-landen in stand wil houden. Veel octrooihouders kiezen daarom voor het bekrachtigen van hun Europese octrooi in slechts een beperkt aantal landen. Een keerzijde van deze praktijk is dat niet voor alle EU-landen octrooibescherming wordt verkregen. Concurrenten hebben dan vrij spel in de landen waar het octrooi niet in stand wordt gehouden.

Dezelfde kosten

Voor het eenheidsoctrooi hoeft in de toekomst slechts één jaartaks te worden betaald, waarmee het octrooi dan in alle aangesloten EU-landen in stand wordt gehouden (op dit moment 25). Uiteindelijk is gekozen voor het “Top-4” model: de jaarlijkse kosten voor het eenheidsoctrooi komen daarin overeen met de totale kosten voor de vier landen waar op dit moment de meeste Europese octrooien worden bekrachtigd (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland).

Gerwald Verdijck, partner en Nederlands, Belgisch en Europees octrooigemachtigde van Arnold + Siedsma: “Het Top-4 model dat is gekozen, kan het inderdaad voor octrooihouders aantrekkelijk maken om straks voor een eenheidsoctrooi te kiezen. In feite krijgt een octrooihouder meer waar voor zijn geld. Met dezelfde investering wordt in meer EU-landen bescherming verkregen.”

Strategische keuzes

Of een eenheidsoctrooi interessant is voor een octrooihouder, hangt echter niet alléén van de kosten af. Verdijck: “In sommige situaties zal het strategisch interessant blijven om voor een Europees octrooi volgens het oude systeem te kiezen. Vooralsnog blijft deze mogelijkheid namelijk bestaan. Zo kan een eenheidsoctrooi bijvoorbeeld worden aangevallen via een centrale rechtbank, terwijl dat met een octrooi volgens het oude systeem uit te sluiten is. Een andere strategie die onder het huidige regime mogelijk is, is het in de loop van de tijd afbouwen van het aantal landen. In eerste instantie kiest een octrooihouder een groot aantal landen, maar gedurende de looptijd van het octrooi wordt het aantal landen afgebouwd. Deze strategie is evenmin mogelijk bij een eenheidsoctrooi.”

Kortom, het eenheidsoctrooi biedt straks een nieuwe optie die vaak, maar niet altijd de beste strategie voor een octrooihouder zal zijn. Verdijck: “Door een goede afweging te maken tussen de mogelijkheden van zowel het oude als het nieuwe systeem kan optimaal worden ingespeeld op de specifieke behoeften van de octrooihouder.”

Bron: Deze informatie is verstrekt door High Tech NL lid Arnold & Siedsma.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.