Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Samen naar een leidende positie in medische productietechnologie

High Tech NL roept leden op om aan de slag te gaan met medische productietechnologie

Meer dan ooit staat de gezondheidssector in de belangstelling. Zowel op politiek als maatschappelijk terrein. En dat biedt enorme kansen binnen de topsector Life Sciences en Health. Zo bouwden Nederlandse universiteiten en researchcentra de afgelopen jaren een vooraanstaande positie op rond biomedische technologieën. Het komt niet zo vaak voor dat een potentieel nieuw business segment zich aan dient dat zo mooi past bij de sterktes die de Nederlandse hightechindustrie al heeft ontwikkeld: te denken valt hierbij aan precisie apparatenbouw, geautomatiseerde procestechnologie in een cleanroomomgeving en microfluidica. Internationale business opportunities in de medische B2B omgeving; voor ondernemende hightech bedrijven een unieke kans. Bijvoorbeeld op het gebied van weefselregeneratie, stamcelonderzoek en regeneratieve geneeskunde. “Wij willen nu de brug slaan naar de hightechindustrie”, stelt Willem Endhoven, managing director van brancheorganisatie High Tech NL. “Want de tijd is rijp om door te pakken en het estafettestokje van de wetenschappers over te nemen.”

Op eigen initiatief succesvolle verbindingen creëren tussen partijen uit de hightechsector en kansrijke projecten en ontwikkelingen in het veld: dat is wat Willem Endhoven met High Tech NL drijft. De brancheorganisatie heeft die verbindende rol al vaak succesvol vervuld en zo de kiem gelegd voor verschillende samenwerkingsverbanden. Nu heeft High Tech NL de kansen in kaart gebracht voor een bloeiende toekomst binnen de medische productietechnologie. “Zelf kansen zien, partijen bij elkaar brengen en er met z’n allen voor knokken; die netwerkrol past bij ons”, zegt Willem Endhoven. “Juist de medische productietechnologie biedt nu volop kansen voor onze leden. Vorig jaar zijn we daarover met de provincie Noord-Brabant in gesprek gegaan. De provincie sprak al snel uit hier ook mee aan de slag te willen. Met haar investeringen en onze energie zoeken we nu naar partijen die binnen dit nieuwe vakgebied een krachtig consortium gaan vormen.”

Wereldwijd onderscheiden
De farmaceutische en biotechnologiemarkten groeien hard, tot wel 10% per jaar. Er is voor de Nederlandse hightechindustrie dus volop perspectief om zich op deze markten te richten. Met de gezondheidszorg en rode biotechnologie als meest interessante sectoren. “Als je kijkt naar groeikansen in de markt, dan vind je die vooral in deze twee marktsegmenten”, verduidelijkt Peter van Stiphout, R&D-manager bij Emultech en directeur van Bionchip. Hij is namens High Tech NL de kartrekker van dit project. “Op het gebied van R&D hebben de universiteiten van onder meer Leiden, Utrecht, Maastricht en Eindhoven medische initiatieven ontwikkeld waarmee we ons echt wereldwijd onderscheiden. Denk daarbij aan stamcelonderzoek, biomaterialen en weefselgroei. Maar ook aan lab-on-chip en organ-on-chip; testplaatjes met menselijke cellen om buiten het lichaam heel nauwkeurig medicijnen te testen. Ontwikkelingen die nu klaar zijn voor de volgende stap. Wij zetten ons in om de juiste voorwaarden te scheppen en de biologie naar de industrie te brengen.”

Kansen pakken
Om de voorsprong die universitaire wetenschappers hebben opgebouwd te behouden, moeten hun initiatieven nu vertaald worden naar tastbare en haalbare producten. “Alleen zo houden we deze nieuwe vorm van bedrijvigheid binnen onze grenzen”, aldus Peter van Stiphout. “Kansen zijn er nu volop. Want op het gebied van precisietechnologie, robotica, machinebouw en vooral de hiervoor benodigde innovatiekracht biedt de Nederlandse hightechsector al de juiste infrastructuur. Onze leden zijn bij uitstek ingericht op het leveren van hoogwaardige machines en applicaties voor het productieproces. Neem alleen al de organ-on-chipontwikkelingen. Een aantal jaren geleden zagen we in de Verenigde Staten wilde plannen en grote investeringen op dat vlak. Maar inmiddels is een Nederlands bedrijf wereldwijd marktleider. Waarom? Omdat de mensen hier gewoon aan de slag zijn gegaan. Dat is precies wat we nu ook moeten doen. Daar waar kansen liggen doorpakken en niet treuzelen. Om voor te blijven lopen op de rest van de wereld, willen we binnen een jaar de juiste bedrijven binnen het consortium gevonden hebben. De eerste producten kunnen dan over vijf jaar op de markt zijn en soms eerder.”

Unieke kracht benutten
De eerste stappen op weg naar een innovatief consortium zijn al met succes gezet. Zo heeft High Tech NL de aansluiting gevonden op dit gebied met de topsectoren Life Sciences en Health (LSH) en High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Maar ook met internationale wetenschapsorganisaties zoals RegMed XB, medische scienceparken en regionale overheden. Willem Endhoven: “Verschillende medische productietechnologieën zijn nu rijp voor toepassing in (massa)productiemethoden. De bedrijven die zich hierop willen richten, geven wij een duwtje in de rug. Zowel financieel als faciliterend hebben ze hulp nodig omdat het een lange weg is om te gaan. Als het aankomt op hoogwaardige innovaties en het toepassen van nieuwe technologieën, heeft onze hightechindustrie in het verleden haar unieke kracht laten zien. Neem alleen al de chipindustrie de we vijftig jaar geleden in ons land hebben opgezet. De fijnmechatronische machines die toen zijn ontwikkeld vormen de kern van onze huidige welvaart. Deze koppositie willen we opnieuw bereiken. Nu op het vlak van de medische productietechnologie. Enorm belangrijk voor Nederland, en we zijn er heilig van overtuigd dat ons dit samen gaat lukken.”

Meer weten over de mogelijkheden die de Nederlandse medische productietechnologie te bieden heeft? Neem dan contact op met Willem Endhoven via 088 – 555 43 33 of 06 – 270 556 20.

“Verschillende medische productietechnologieën zijn nu rijp voor toepassing in (massa)productiemethoden. De bedrijven die zich hierop willen richten, geven wij een duwtje in de rug.”

Willem Endhoven
Managing Director High Tech NL

 

 

 

 

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.