Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Expertmeeting: Hoe lossen we schaarste in de R&D-intensieve industrie op?

Post Thumbnail

In de Nederlandse R&D-intensieve industrie hebben we te maken met een tekort aan technici op Master en PhD-niveau. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat internationale PhD’s en PDEng’s in beeld blijven en niet na hun promotie terug gaan naar het buitenland?

Tweede expertmeeting

Op 19 april vond een tweede expertmeeting plaats rondom het thema Schaarste in de R&D-intensieve industrie. De deelnemers bogen zich over de vragen die in de eerste expertmeeting van december 2016 waren opgesteld en kwamen tot een aantal oplossingsrichtingen.

  • Bedrijven moeten meer samen optrekken om effectief te worden in het vinden van talent voor Nederlandse hightechbedrijven. Het zou goed zijn om in kaart te brengen waar de tekorten zitten en waar concrete problemen liggen. Er kunnen “pools” gecreëerd worden voor goede studenten en internationaal talent kan beter begeleid worden in het zoeken van een baan tijdens de eindfase van hun studie of promotie.
  • Instroom voor de hightechindustrie kan beter geaccommodeerd worden vanuit het onderwijssysteem. Bij het invullen van onderwijsprogramma’s moet beter gekeken worden naar de behoefte van de hightechindustrie. Een numerus fixus op technische universiteiten is funest. Richt studies in vanuit employability en begeleid studenten op lastige bètavakken, in plaats van deze uit de weg te gaan. En geef extra aandacht aan ICT: de komende jaren gaat dit steeds sterker groeien.
  • We moeten meer over grenzen heen denken en barrières wegnemen. De regelgeving voor kennismigranten maakt het moeilijk om non-EU studenten en werkers aan te nemen of te behouden. Er mag meer aandacht komen voor de inzet van hoogopgeleide “statushouders” en het betrekken van zij-instromers via om-, na- en bijscholing. Tenslotte moet ook de ontwikkeling van een internationale kenniswerker naar een ‘lead’-functie meegenomen worden.

In een nieuwe sessie in aanwezigheid van bedrijfsleven, (regionale) overheid en onderwijs zouden de vragen verder besproken kunnen worden. High Tech NL en M2i Human Capital pakken dit graag op.

Wilt u meedoen? Neem contact op met Coen de Graaf, Program Director Human Capital van High Tech NL, via 088 – 555 43 33 of coen.de.graaf@hightechnl.nl.

Lees het volledige verslag

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.