Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Drie miljoen voor regeling innovatie-prestatie-contracten (IPC)

Post Thumbnail

Regeling voor MKB-ondernemers die samenwerken aan innovatie

Vanaf 8 oktober 2015 komt drie miljoen beschikbaar voor de regeling innovatieprestatiecontracten (IPC). Omdat het om een generieke regeling gaat, kunnen alle MKB-ondernemingen hiervan gebruik maken en niet alleen uit de topsectoren.

Wat is een IPC-project?

In een IPC-project werkt een groep van tien tot twintig MKB-ondernemers samen aan innovatie. Per deelnemer bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000. De groep wordt begeleid door een IPC-penvoerder. Vaak is dat een brancheorganisatie. Deze IPC-penvoerder ontvangt per MKB-deelnemer € 3.000 subsidie. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in een IPC-project centraal.

Wie het eerst komt…

Bij deze regeling geldt dat aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. De periode om IPC-projecten in te dienen loopt van 8 oktober tot en met 5 november 2015.

Meer weten over deze regeling?

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland. Op de website vindt u meer informatie over de IPC-regeling.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.